Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


2015-02-12 - 2015-08-31
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE - 2015/2016 § 183  zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným...


Vážení žáci, rodiče, prarodiče a návštěvníci muzea, za dobrovolný příspěvek budete mít možnost vybrat si jakoukoli výtvarnou práci žáků I. a II. stupně Masarykovy ZŠ, která vám po skončení výstavy bude předána. Přispějete tím na zlepšení života dětí, které kvůli své...


Výsledky zápisu do I. tříd 2015/2016, Masarykova ZŠ, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 K zápisu se dostavilo celkem 186 předškoláků, z toho 7 nemá trvalé bydliště v Újezdě nad Lesy. Rodiče...


2015-02-12 - 2015-03-13
 Sběr papíru ve dvoře I. stupně Masarykovy ZŠ, vjezd do dvora z Čentické ulice.  Prosime, aby byl papir svázaný, zvážený a zbavený  plastů .


2015-02-11 - 2015-03-27
Pasování na čtenáře  letošních prvňáčků proběhne 26.3.2015 v prostorách místní knihovny v Polyfunkčním domě. Děti budou po čtenářském slibu králem Knihoslavem I. ( pan ředitel Mgr. Miroslav Kurka ) pasovány na čtenáře a přivítány v Řádu čtenářském. Celá tato akce probíhá ve spolupráci s místní...


Srdečně zveme rodiče, prarodiče a přátele naší školy na 9. ročník charitativní akce ŠKOLA PRO UNICEF a Den otevřených dveří, které se konají dne 31.3.2015 od 17 hodin na I. stupni Masarykovy ZŠ. Návštěvníci z...


2015-02-10 - 2015-03-12
Zveme rodiče žáků Masarykovy ZŠ na únorový Klub rodičů, který se koná ve středu 11.3.2015 od 19 hodin v prostorách školního klubu na II.stupni Masarykovy ZŠ v Polesné ulici....


2015-02-05 - 2015-06-30
  Naše škola se zapojila do projektu Být úspěšný (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36136) z...


2015-01-11 - 2015-03-09
Jarní prázdniny pro Prahu 6 až Prahu 10 byly stanoveny na 2.- 8.3.2015. Přejeme všem žákům školy příjemné prožití prázdninového týdne!...


2014-10-06 - 2015-06-20
K 80. výročí založení školy v Újezdě nad Lesy byl vydán Almanach, který částečně dokresluje činnost školy za posledních 10 let. Případní zájemci si mohou o jednotlivé zbylé výtisky zažádat u hospodářky školy E-mailem (masarykova@zspolesna.cz), případně telefonicky na : 281 011...


Absolventské práce žáků 9. tříd           Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 9. ročníku závěrečnou ročníkovou prací většího rozsahu, která se skládá z písemné práce a její prezentace.       Téma práce si žák zvolí do konce září z dané nabídky, nebo po konzultaci...


2014-09-10 - 2015-06-30
Vážení rodiče, žáci a učitelé od 2.9.2013 je žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici již druhým rokem Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských sociálních fondů a...


2014-09-03 - 2015-09-03
ZÁŘÍ - ATLETICKÝ VÍCEBOJ - ORIENTAČNÍ BĚH RODIČE S DĚTMI - VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY   ŘÍJEN - ZOO...


2014-09-02 - 2015-06-30
Kalendář akcí MZŠ 2014/2015 1.9.2014 pondělí zahájení školního roku 9.9.2014 úterý ředitelské volno 16.9.2014 úterý třídní schůzky 18.9.2014


2014-08-27 - 2015-08-27
Školní vzdělávací program (ŠVP) vymezuje obsah, rozsah a podmínky vzdělávání na škole viz. příloha...


2014-04-27 - 2015-06-30
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, zveme Vás na prohlídku naučné stezky Lesní galerie II, na které jsou obrázky žáků naší školy s namluvenými texty také našimi žáky. Velké  poděkování patří paním učitelkám,...


2013-08-27 - 2015-06-27
  Informace o alergenech je uvedena číslem s vysvětlením u jednotlivých jídel - viz. níže ke stažení ,


2012-11-26 - 2016-11-26
Bezinfekčnost Potvrzení o zdravotní způsobilosti Žádost o přijetí dítěte - přestup Žádost o přijetí díétěte - odklad povinné školní docházky Žádost o uvolnění z výuky Žádost o IVP (individuální vzdělávací plán) Přihláška na SŠ


2012-09-03 - 2015-09-20


2011-06-15 - 2015-06-30
Nabídka zájmových kroužků - 2014-15 ... viz tabulka Veškeré dotazy a připomínky k organizaci a činnosti jednotlivých kroužků je nutno projednávat přímo s vedoucími těchto kroužků. Škola pouze zprostředkovává nabídku a pronajímá prostory pro činnost.


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...


2010-06-24 - 2015-09-20
Výchovná poradkyně, Ing.Dana Brousková, řeší spolu s rodiči vzdělávací a výchovné problémy našich žáků. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a v případě potřeby s odborem sociálních věcí úřadu MČ P21. Poskytuje poradenské služby v oblasti přestupu žáka na...