Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


2016-02-04 - 2016-02-16
K zápisu se dostavilo celkem 197 předškoláků, z toho rodiče 20 dětí požádali o odklad školní docházky, nětreří rodiče odklad zvažují a jsou objednáni do SPC. Výsledky zápisu budou zveřejněny 15.2.2016 na webových stránkách školy....


    Zpráva o prvním půlroce     Konec prvního pololetí vybízí k bilanci, tak mi dovolte trochu povídání o Masarykově základní škole.     Školní rok začal pro mne ve znamení podezírání a na přivítanou jsem si přečetla...


2016-01-27 - 2016-02-10
Vážení žáci, rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, s předstihem připomínáme tradiční sběr papíru, který se bude konat v březnu ve dvoře I. stupně Masarykovy školy. Data sběru budou upřesněna na webových stránkách školy a v březnovém Zpravodaji....


2016-01-27 - 2016-03-16
Pasování na čtenáře  letošních prvňáčků proběhne v úterý 15.3.2016 v prostorách divadelního sálu Masarykovy ZŠ. Samotnému pasování bude předcházet návštěva místní kninovny. Děti budou po čtenářském slibu králem Knihoslavem I. pasovány na čtenáře a přivítány v Řádu čtenářském. Od svých třídních učitelek...


Vážení rodiče, prarodiče a přátele naší školy! I v letošním roce vás zveme na charitativní jarmarku Děti dětem. Již 10. ročník se koná v úterý 22.3.2016 od 17 hodin na I. stupni Masarykovy ZŠ. Návštěvníci z řad rodičů a veřejnosti si mohou zakoupit výrobky s převážně velikonoční...


Deset žáků z pátých, i čtvré třídy reprezentovalo naši školu v okresním kole matematické olympiády. Kategorie Z5 se zúčastnilo celkem devadesát  žáků z Prahy. Naši reprezentanti dosáhli výborných výsledků - pět žáků se umístilo do 8. místa: Kamila Cidlinská (5.A)  1. - 2....


2015-12-22 - 2016-12-22
Představujeme druhé číslo  školního časopisu.   Redakční rada: žákyně 9. tříd - Klára Dlouhá, Pavlína Řeháková a Valerie Vastlová. Příspěvky, postřehy, názory zasílejte na email howe@zspolesna.cz     ...


2015-11-25 - 2017-11-25
Vývěska-nabídky . . .  je nově zřízený oficiální prostor pro veřejné nabídky školy - oznámení o výběrovém řízení na zakázky a služby pro školu, nabídky volných pracovních míst,  příp. různé poptávky.  ...


2015-11-23 - 2016-06-30
Údaje o průběžné klasifikaci žáků budou zpřístupněny po třídních schůzkách, dne 24. listopadu t.r. Třídní učitelé vysvětlí způsob přihlašování a systém průběžného hodnocení žáků tzv. váženým průměrem známek. Podrobnější informace budou zveřejněny i na těchto webových stránkách školy pod přístupovým odkazem...


2015-11-18 - 2016-06-30
V sobotu 14. 11. 2015 se naše třída 4. C zúčastnila vernisáže újezdského muzea Spolková činnost Újezda nad Lesy, jejíž kurátory jsou manželé Tomaidesovi. Nám patřil...


2015-10-18 - 2016-08-31
Mikulášská - takto nám to slušelo ...


Absolventské práce žáků 9. tříd           Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 9. ročníku závěrečnou ročníkovou prací většího rozsahu, která se skládá z písemné práce a její prezentace.       Téma práce si žák zvolí do konce září z dané nabídky, nebo po...


2015-09-02 - 2016-09-03
Přehled nabídky zájmových kroužků školy 2015 -16 - viz . . . ...


2015-02-05 - 2017-06-30
   Naše škola se zapojila do projektu Být úspěšný z Operačního programu Praha Adaptabilita,...


2014-09-02 - 2016-06-30
Kalendář akcí MZŠ 2015/2016    1.9.2015 pondělí zahájení školního roku    8.9.2015 úterý třídní schůzky  11.9.2015 pátek dodat témata...


2014-08-27 - 2020-08-27
Školní vzdělávací program (ŠVP) vymezuje obsah, rozsah a podmínky vzdělávání na škole viz. příloha...


2012-11-26 - 2017-11-26
Bezinfekčnost Potvrzení o zdravotní způsobilosti Žádost o přijetí dítěte - přestup Žádost o přijetí díétěte - odklad povinné školní docházky Žádost o indioviduální studijní plán (IVP) Žádost o uvolnění z výuky Přihláška na SŠ


2012-09-03 - 2016-09-20


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...