Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


Třída 5. B Masarykovy ZŠ se v letošním roce začlenila do projektu v rámci programu E-twinning. Projekt je zaměřen na výměnu vánočních přání a seznámení se s některými evropskými zeměmi. Zúčastnilo se celkem 23 škol z České republiky, Anglie, Španělska, Francie, Řecka, Litvy,...


2014-12-14 - 2015-01-17
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Masarykovy základní školy v Praze 9, Újezdě nad Lesy se koná 15. (čtvrtek) a 16. (pátek) ledna 2015 vždy od 14...


2014-12-14 - 2015-01-15
Zveme rodiče žáků Masarykovy ZŠ na lednový Klub rodičů, který se koná 14.1.2015 od 19 hodin v prostorách školního klubu na II.stupni Masarykovy ZŠ v Polesné ulici....


2014-12-14 - 2014-12-30
Školního kola Logické olympiády se zúčastnilo 98 žáků, do krajského kola postoupili tito žáci: Denis Vlačiha 5.B, Matěj Jirsa 4.C, Jakub Roubal 3.D a Alena Kyselová 4.B. Všem jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci školy. ...


2014-12-14 - 2014-12-30
Třída 5.A se s chutí zapojila do "větrníkového dne" na podporu dětí s cystickou fibrózou. Úkolem bylo větrník nejen vytvořit, ale zároveň ho vtipně a nápaditě použít. Bylo posláno 1434 fotek a přestože jsme nebyli...


2014-12-14 - 2014-12-30
Od pátečního rána 5.12. se  děti 1.- 5. tříd těšily na milukášškou nadílku. Na prvním stupni děti a rodiče přivítal hned po ránu u vstupu do školy čert (náš pan školník Petr). Netradiční ráno vrátilo...


2014-12-14 - 2015-01-31
Masarykova ZŠ, Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy, hledá vrátnou/ného, recepční/ho na obě budovy školy. Bližší informace u ředitele školy Mgr. Miroslava Kurky 281 011 512....


2014-11-19 - 2015-01-31
Rok utekl jako voda a škola má připravený kalendář na rok 2015. Použity byly obrázky, které děti malovaly pro naučnou stezku Lesní galerie I a II. Pan Šidák z tiskárny Betis graficky zhotovil z několika...


2014-10-06 - 2015-06-20
K 80. výročí založení školy v Újezdě nad Lesy byl vydán Almanach, který částečně dokresluje činnost školy za posledních 10 let. Případní zájemci si mohou o jednotlivé zbylé výtisky zažádat u hospodářky školy E-mailem (masarykova@zspolesna.cz), případně telefonicky na : 281 011...


2014-09-30 - 2014-12-31
Na přání návštěvnic a návštěvníků sobotních oslav 80. výročí MZŠ zveřejňujeme salátové recepty našich pedagogů a žákyň. Kavárna, obložené chlebíčky a ochutnávka salátů měly velký úspěch a mnozí z ochutnávajících se těší na další setkání.  


Informace k jazykovému kurzu v Anglii pro žáky 5. až 9. tříd:  Termín:                květen 2015                             8 dnů/5 nocí                           16 hodin výuky Aj (4 dny) Ubytování:          Torquay, v rodinách po dvojicích (trojicích) Cena:                 10 990 Kč   Cena zahrnuje: Dopravu autobusem s klimatizací a WC, ubytování s plnou...


Absolventské práce žáků 9. tříd           Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 9. ročníku závěrečnou ročníkovou prací většího rozsahu, která se skládá z písemné práce a její prezentace.       Téma práce si žák zvolí do konce září z dané nabídky, nebo po konzultaci...


2014-09-10 - 2015-06-30
Vážení rodiče, žáci a učitelé od 2.9.2013 je žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici již druhým rokem Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských sociálních fondů a...


2014-09-09 - 2014-12-31
Mléčné kreditky - UPOZORNĚNÍ  !!!  31.12. t.r. končí platnost stávajících kreditek na mléčné výrobky - plánovaná výměna za plastové kartičky - podrobné informace  viz   ...  http://www.happysnack.cz/skolni-automat/aktuality/nove-karty-z-plastu    Žákům prvních tříd budou již nové kreditní karty...


2014-09-03 - 2015-09-03
ZÁŘÍ - ATLETICKÝ VÍCEBOJ - ORIENTAČNÍ BĚH RODIČE S DĚTMI - VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY   ŘÍJEN - ZOO...


2014-09-02 - 2015-06-30
Kalendář akcí MZŠ 2014/2015 1.9.2014 pondělí zahájení školního roku 9.9.2014 úterý ředitelské volno 16.9.2014 úterý třídní schůzky 18.9.2014


2014-08-27 - 2015-08-27
Školní vzdělávací program (ŠVP) vymezuje obsah, rozsah a podmínky vzdělávání na škole viz. příloha...


2014-04-27 - 2015-06-30
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, zveme Vás na prohlídku naučné stezky Lesní galerie II, na které jsou obrázky žáků naší školy s namluvenými texty také našimi žáky. Velké  poděkování patří paním učitelkám,...


2013-08-27 - 2015-06-27
  Informace o alergenech je uvedena číslem s vysvětlením u jednotlivých jídel - viz. níže ke stažení ,


2012-11-26 - 2015-11-26
Bezinfekčnost Potvrzení o zdravotní způsobilosti Žádost o přijetí dítěte - přestup Žádost o přijetí díétěte - odklad povinné školní docházky Žádost o uvolnění z výuky Žádost o IVP (individuální vzdělávací plán) ...


2012-09-03 - 2015-09-20


2011-06-15 - 2015-06-30
Nabídka zájmových kroužků - 2014-15 ... viz tabulka Veškeré dotazy a připomínky k organizaci a činnosti jednotlivých kroužků je nutno projednávat přímo s vedoucími těchto kroužků. Škola pouze zprostředkovává nabídku a pronajímá prostory pro činnost.


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...


2010-06-24 - 2015-09-20
Výchovná poradkyně, Ing.Dana Brousková, řeší spolu s rodiči vzdělávací a výchovné problémy našich žáků. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a v případě potřeby s odborem sociálních věcí úřadu MČ P21. Poskytuje poradenské služby v oblasti přestupu žáka na...