Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme vás na informační schůzku, která se bude týkat koncepce školy, metod výuky v 1. třídách, lednového zápisu s Pejskem a Kočičkou (15.- 16.1.2015), atd. Rádi zodpovíme vaše dotazy, týkající se školní výuky. Kdy: 20. listopadu od 17 hodin pro...


Zveme rodiče, prarodiče, žáky a přátele naší školy na oficiální oslavy státního svátku vzniku Československé republiky. Z důvodu podzimních prázdnin byl dohodnut s vedením obce termín oslav na 23.10. od 16 hodin, v programu vystoupí žáci naší školy ( hudební vystoupení...


2014-10-06 - 2015-06-20
K 80. výročí založení školy v Újezdě nad Lesy byl vydán Almanach, který částečně dokresluje činnost školy za posledních 10 let. Případní zájemci si mohou o jednotlivé zbylé výtisky zažádat u hospodářky školy E-mailem (masarykova@zspolesna.cz), případně telefonicky na : 281 011...


Protože po prázdninách dochází opět k pedikulóze, informuje vedení školy o situaci a žádá o spolupráci všechny rodiče ... viz ...


2014-09-30 - 2014-10-30
Připomínáme, že od pondělí 27.10. do středy 29.10. proběhnou letošní podzimní prázdniny....


2014-09-30 - 2014-12-31
Na přání návštěvnic a návštěvníků sobotních oslav 80. výročí MZŠ zveřejňujeme salátové recepty našich pedagogů a žákyň. Kavárna, obložené chlebíčky a ochutnávka salátů měly velký úspěch a mnozí z ochutnávajících se těší na další setkání.  


Informace k jazykovému kurzu v Anglii pro žáky 5. až 9. tříd: Termín:                květen 2015                             8 dnů/5 nocí                           16 hodin výuky Aj (4 dny) Ubytování:          Torquay, v rodinách po dvojicích (trojicích) Cena:                 10 990 Kč   Cena zahrnuje: Dopravu autobusem s klimatizací a WC, ubytování s plnou...


Absolventské práce žáků 9. tříd           Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 9. ročníku závěrečnou ročníkovou prací většího rozsahu, která se skládá z písemné práce a její prezentace.       Téma práce si žák zvolí do konce září z dané nabídky, nebo po konzultaci...


2014-09-10 - 2015-06-30
Vážení rodiče, žáci a učitelé od 2.9.2013 je žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici již druhým rokem Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských sociálních fondů a...


2014-09-09 - 2014-12-31
Mléčné kreditky - UPOZORNĚNÍ  !!!  31.12. t.r. končí platnost stávajících kreditek na mléčné výrobky - plánovaná výměna za plastové kartičky - podrobné informace  viz   ...  http://www.happysnack.cz/skolni-automat/aktuality/nove-karty-z-plastu    Žákům prvních tříd budou již nové kreditní karty...


2014-09-03 - 2015-09-03
ZÁŘÍ - ATLETICKÝ VÍCEBOJ - ORIENTAČNÍ BĚH RODIČE S DĚTMI - VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY   ŘÍJEN - ZOO...


2014-09-02 - 2015-06-30
Kalendář akcí MZŠ 2014/2015 1.9.2014 pondělí zahájení školního roku 9.9.2014 úterý ředitelské volno 16.9.2014 úterý třídní schůzky 18.9.2014


2014-08-27 - 2015-08-27
Školní vzdělávací program (ŠVP) vymezuje obsah, rozsah a podmínky vzdělávání na škole viz. příloha...


Zveme žáky, rodiče, pedagogický sbor a přátele naší školy na výstavu 1. světová válka - osudy vojáků a legionářů se vztahem k Újezdu nad Lesy a okolí. Mnoho informací a materiálů získali tvůrci výstavy od rodičů a prarodičů žáků naší školy...


2014-04-27 - 2015-06-30
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, zveme Vás na prohlídku naučné stezky Lesní galerie II, na které jsou obrázky žáků naší školy s namluvenými texty také našimi žáky. Velké  poděkování patří paním učitelkám,...


2013-06-04 - 2015-06-30
...


2012-11-26 - 2015-11-26
Bezinfekčnost Potvrzení o zdravotní způsobilosti Žádost o přijetí dítěte - přestup Žádost o přijetí díétěte - odklad povinné školní docházky Žádost o uvolnění z výuky Žádost o IVP (individuální vzdělávací plán) ...


2012-09-03 - 2015-09-20


2011-06-15 - 2015-06-30
Nabídka zájmových kroužků - 2014-15 ... viz tabulka Veškeré dotazy a připomínky k organizaci a činnosti jednotlivých kroužků je nutno projednávat přímo s vedoucími těchto kroužků. Škola pouze zprostředkovává nabídku a pronajímá prostory pro činnost.


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...


2010-06-24 - 2015-09-20
Výchovná poradkyně, Ing.Dana Brousková, řeší spolu s rodiči vzdělávací a výchovné problémy našich žáků. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a v případě potřeby s odborem sociálních věcí úřadu MČ P21. Poskytuje poradenské služby v oblasti přestupu žáka na...