Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


2015-05-12 - 2015-05-31
JARO Kristýna Páralová   Do oken bubnuje jarní deštík, občas zafouká i slabý větřík. Potom již vysvitne sluníčko, které všem vykouzlí úsměvy na líčko.   Voní rozkvetlé stromy a louky plné kvítí, hladiny rybníků se z dálky třpytí. Ptáčci zpívají z plných plic, příroda se probouzí víc a víc.   Z lesa vyběhl malý...


2015-05-12 - 2015-06-04
Zveme rodiče žáků Masarykovy ZŠ na červnový Klub rodičů, který se koná ve středu 3. 6. 2015 od 19 hodin v prostorách školního klubu na II.stupni Masarykovy ZŠ v Polesné ulici....


Otevřený dopis rodičům žáků I. st. naší školy, kde je od 1. 9. 2015 předpoklad změny třídní učitelky                                     (III. B; IV. B; IV....


2015-04-28 - 2015-07-01
Oznámení  o vyhlášení ředitelských dnů na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2015 Ze stavebně technických a organizačních důvodů  - stěhování 4. a 5. tříd (vynucený přesun vybavení z a do budov 230 a 1690 – z prostorových důvodů a...


Oznámení o předpokládaných změnách třídních učitelek a přesunu tříd do školní budovy v Polesné   III. B – TU Mgr. Chmelíková  . . . . . . . .  změna TU a změna místa (přesun do Polesné 1690)        ...


2015-03-16 - 2015-06-30
Naše škola se od října 2014 oficiálně zapojila do programu EKOŠKOLA. Je to mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Vzdělávací program...


2015-02-05 - 2015-06-30
  Naše škola se zapojila do projektu Být úspěšný (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36136) z...


2014-10-06 - 2015-06-20
K 80. výročí založení školy v Újezdě nad Lesy byl vydán Almanach, který částečně dokresluje činnost školy za posledních 10 let. Případní zájemci si mohou o jednotlivé zbylé výtisky zažádat u hospodářky školy E-mailem (masarykova@zspolesna.cz), případně telefonicky na : 281 011...


Absolventské práce žáků 9. tříd           Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 9. ročníku závěrečnou ročníkovou prací většího rozsahu, která se skládá z písemné práce a její prezentace.       Téma práce si žák zvolí do konce září z dané nabídky, nebo po konzultaci...


2014-09-10 - 2015-06-30
Vážení rodiče, žáci a učitelé od 2.9.2013 je žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici již druhým rokem Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských sociálních fondů a...


2014-09-03 - 2015-09-03
ZÁŘÍ - ATLETICKÝ VÍCEBOJ - ORIENTAČNÍ BĚH RODIČE S DĚTMI - VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY   ŘÍJEN - ZOO...


2014-09-02 - 2015-06-30
Kalendář akcí MZŠ 2014/2015 1.9.2014 pondělí zahájení školního roku 9.9.2014 úterý ředitelské volno 16.9.2014 úterý třídní schůzky 18.9.2014


2014-08-27 - 2015-08-27
Školní vzdělávací program (ŠVP) vymezuje obsah, rozsah a podmínky vzdělávání na škole viz. příloha...


2014-04-27 - 2015-06-30
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, zveme Vás na prohlídku naučné stezky Lesní galerie II, na které jsou obrázky žáků naší školy s namluvenými texty také našimi žáky. Velké  poděkování patří paním učitelkám,...


2013-08-27 - 2015-06-27
  Informace o alergenech je uvedena číslem s vysvětlením u jednotlivých jídel - viz. níže ke stažení ,


2012-11-26 - 2016-11-26
Bezinfekčnost Potvrzení o zdravotní způsobilosti Žádost o přijetí dítěte - přestup Žádost o přijetí díétěte - odklad povinné školní docházky Žádost o uvolnění z výuky Žádost o IVP (individuální vzdělávací plán) Přihláška na SŠ


2012-09-03 - 2015-09-20


2011-06-15 - 2015-06-30
Nabídka zájmových kroužků - 2014-15 ... viz tabulka Veškeré dotazy a připomínky k organizaci a činnosti jednotlivých kroužků je nutno projednávat přímo s vedoucími těchto kroužků. Škola pouze zprostředkovává nabídku a pronajímá prostory pro činnost.


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...


2010-06-24 - 2015-09-20
Výchovná poradkyně, Ing.Dana Brousková, řeší spolu s rodiči vzdělávací a výchovné problémy našich žáků. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a v případě potřeby s odborem sociálních věcí úřadu MČ P21. Poskytuje poradenské služby v oblasti přestupu žáka na...