Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


2014-04-15 - 2014-09-27
Vážení, 1. září oslaví škola 80 let od svého vzniku. Připravujeme několik akcí, kterými chceme připomenout tuto významnou událost. Vyvrcholením bude "Den otevřených dveří" obou současných školních budov - v sobotu 27. září 2014. Je chystána výstava dobových fotografií a učebních pomůcek,...


2014-04-14 - 2014-05-14
Na kole do školy - zatím jen do budovy I. stupně v parku. Dne 7.4.2014 školská rada projednala a schválila provozní řád "kolárny" u budovy školy v parku (I.st.). Jedná se o oplocený prostor vedle budovy směrem k...


2014-04-09 - 2014-05-03
Pan ředitel Mgr.Miroslav Kurka vyhlásil na pátek 2.května  ředitelské volno - den po státním svátku 1.května....


2014-04-09 - 2014-04-30
Třídní schůzky se konají  v úterý 29.4.2013 od 17 hodin na I.stupni a od 18 hodin na II.stupni MZŠ (pokud není s třídními učitelkami a učiteli domluveno jinak)....


2014-04-09 - 2014-06-05
Zveme rodiče žáků Masarykovy ZŠ na červnový Klub rodičů, který se koná ve středu 4.6.2014 od 19 hodin v prostorách školního klubu na II.stupni Masarykovy ZŠ v Polesné ulici. ...


2014-03-25 - 2014-05-01
Blikající dopravní značení - "Pozor chodci". Na přechodu pro chodce na komunikaci Staroklánovické (směrem k ZŠ) bylo včera naistalováno nové dopravní značení, které má ochránit chodce a řidiče, a více upozornit na přecházejícího. Chodec, než vstoupí na přechod, zmáčkne zařízení a dopravní značení...


Seznam přijatých žáků je zveřejněný pod evidenčními čísly. Seznam bude ještě doplněn, přijímací řízení u některých žádostí ještě trvá. Současně probíhají řízení o odkladu povinné školní docházky a řízení o nepřijetí. Tito žadatelé jsou informování individuálně prostřednictvím pošty....


2014-01-19 - 2014-05-31
V součtu zájemců o přijetí do 1. tříd ve šk. roce 2014-15 bylo zaznamenáno celkem 204 žádostí. Z toho je žádáno o odklad u 18 dětí (rozmýšlí se ještě cca 13 dalších rodičů). Mimoújezdských žadatelů je 13, dalších...


Pro přihlášené: 1. lekce kroužku proběhne v úterý 8.10. od 16. hod v kinosále v Polesné 1690, dále každých 14 dní....


2013-06-29 - 2015-06-30
Vážení rodiče, žáci a učitelé od 2.9.2013 bude žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských...


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2013-14 - zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je v souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 - školský zákon pod regitračním číslem. Rozhodnutí je dnem zveřejnění považováno za doručené. Uchazeči,...


2012-11-26 - 2015-11-26
Akce školy - ŠvP, LVVZ ap. Přestup z jiné školy_žádost o přijetí Žádost o přijetí k povinné šk. docházce - do 1. třídy - žádost o odklad...


2012-07-17 - 2014-06-30
Kalendář akcí MZŠ 2013/2014 2.9.2013 pondělí zahájení školního roku 17.9.2013 úterý třídní schůzky 20.9.2013


2011-06-15 - 2015-06-30
Nabídka kroužků se průběžně doplňuje - změny vyhrazeny. Masarykova ZŠ, P9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690    ZÁJMOVÉ  KROUŽKY    nabídka 2013-14   (škola pouze pronajímá prostory a zprostředkovává nabídky, veškeré dotazy k činnosti, placení a jiné připomínky je nutno směrovat na příslušné...


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...


2010-06-24 - 2014-09-20
Výchovná poradkyně, Ing.Dana Brousková, řeší spolu s rodiči vzdělávací a výchovné problémy našich žáků. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a v případě potřeby s odborem sociálních věcí úřadu MČ P21. Poskytuje poradenské služby v oblasti přestupu žáka na...