Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


Již tradičně se slavnostní zahájení školního roku - v letošním školním roce 1.září - uskuteční od 8 hodin před budovou II.stupně pro žáky 2. - 9.tříd. Po hymně, slavnostním projevu a oficiálním zahájení školního roku rozezvoněním zvonku se...


Upozorňujeme rodiče, žáky, pedagogy a zaměstnance školy na uzavření Čentické ulice od 18.8. do 15.9.2014 z důvodu výstavby nové cyklostezky. Průjezd je povolen pouze školní lince PID 564. Podrobné informace viz. níže, převzaty z www.praha21.cz  V  době od 18. srpna do...


2014-08-28 - 2014-09-05
6. A     třídní učitelka Mgr. Jitka Štolcová Antoň Bača Beck Becková Blahut Goldman Horáková Hub Hýbnerová Kocanová Kořánová Kos Krajňáková Kratochvílová Krešňák Meuerová Novotná Seidlová Smítal Srstková Ortová Tupý Vodička   6. B     třídní učitelka Mgr. Hana Jančová Bartošová Bulíř Kovářová Douděra Domanický Horáčková Jandová Jozová Kotalík Massa Nováková Obrdová Syrový Petrosyan Pilný Polcarová Prachař Procházková Přibyl Rejfek Rouček Šimek Vlachová Vlachovská Lokaj   6. C    třídní učitel Mgr. Tomáš Prager Baďurová Cilková Cilková Dobrá Drobný Fialová Karasová Čurilla Minaříková Myslivec Pacholíková Polášek Povýšil Rachek Roubalová Rybák Talač Točík Smolík Šedinová Truhlář Veverková Vocásková Zatloukal Zhang ...


Zveme žáky, rodiče, pedagogický sbor a přátele naší školy na výstavu 1. světová válka - osudy vojáků a legionářů se vztahem k Újezdu nad lesy a okolí. Mnoho informací a materiálů získali tvůrci výstavy od rodičů a prarodičů žáků naší školy...


2014-08-27 - 2014-09-17
První třídní schůzky v novém školním roce se konají v úterý 16.9.2014 od 17 hodin na I.stupni a od 18 hodin na II.stupni MZŠ, nebude-li domluveno s třídními učiteli jinak....


2014-08-25 - 2014-09-19
Trápí vás množství aut v našich ulicích, okolo škol a školek, kolony, znečištěné životní prostředí? Zapojte se s námi do Dne mobility a nechte 18. 9. 2014 svá auta doma.


2014-08-24 - 2014-10-02
Setkání rodičů s vedením školy probíhá pravidelně každou první středu v měsíci (pokud není uvedeno jinak kvůli termínu prázdnin) ve školním klubu Masarykovy ZŠ na II. stupni v Polesné ulici. První setkání Klubu rodičů školy ve školním roce 2013/2014 se uskuteční...


Zveme rodiče, prarodiče, újezdskou veřejnost a bývalé žáky naší školy v sobotu 27.9.2014 ke společné oslavě 80. výročí Masarykovy základní školy (1934 - 2014). Oslavy výročí školy jsou spojené se Dnem otevřených dveří a  budou se konat v...


2014-08-17 - 2014-09-30
Zřizovatel Masarykovy ZŠ - MČ Praha21 - upozorňuje rodiče a žáky nprostřednictvím školního webu na hledanou osobu Policií ČR. Policisté hledají podivína ve spojitosti s vraždou v Klánovickém lese – Novinky.cz Pražští policisté v úterý zveřejnili...


2014-05-20 - 2014-09-16
K 80. výročí Masarykovy ZŠ je vyhlášena soutěž na téma ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Je rozdělena do dvou kategorií: - výtvarná soutěž jakoukoli technikou (malba, koláže, modely) pro žáky 1.- 4. tříd - fotografická soutěž pro žáky 5.- 9. tříd Podepsané výtvarné práce...


2014-04-27 - 2015-06-30
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, zveme Vás na prohlídku naučné stezky Lesní galerie II, na které jsou obrázky žáků naší školy s namluvenými texty také našimi žáky. Velké  poděkování patří paním učitelkám,...


2014-04-15 - 2014-09-27
Vážení, 1. září oslaví škola 80 let od svého vzniku. Připravujeme několik akcí, kterými chceme připomenout tuto významnou událost. Vyvrcholením bude "Den otevřených dveří" obou současných školních budov - v sobotu 27. září 2014. Je chystána výstava dobových fotografií a učebních pomůcek,...


Seznam přijatých žáků je zveřejněný pod evidenčními čísly. Seznam bude ještě doplněn, přijímací řízení u některých žádostí ještě trvá. Současně probíhají řízení o odkladu povinné školní docházky a řízení o nepřijetí. Tito žadatelé jsou informování individuálně prostřednictvím pošty....


2013-06-29 - 2015-06-30
Vážení rodiče, žáci a učitelé od 2.9.2013 bude žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských...


2012-11-26 - 2015-11-26
Bezinfekčnost Potvrzení o zdravotní způsobilosti Žádost o přijetí dítěte - přestup Žádost o přijetí díétěte - odklad povinné školní docházky Žádost o uvolnění z výuky...


2011-06-15 - 2015-06-30
Nabídka kroužků pro školní rok 2014/2015 bude zveřejněna do 5.9.2014...


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...


2010-06-24 - 2014-09-20
Výchovná poradkyně, Ing.Dana Brousková, řeší spolu s rodiči vzdělávací a výchovné problémy našich žáků. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a v případě potřeby s odborem sociálních věcí úřadu MČ P21. Poskytuje poradenské služby v oblasti přestupu žáka na...