Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


Absolventské práce žáků 9. tříd           Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 9. ročníku závěrečnou ročníkovou prací většího rozsahu, která se skládá z písemné práce a její prezentace.       Téma práce si žák zvolí do konce září z dané nabídky, nebo po konzultaci...


2014-09-14 - 2014-09-18
Pitná voda ve škole V návaznosti na informace z webu MČ Praha 21 (viz www.praha.21.cz) a PVK (viz www.pvk.cz/aktualni-havarie.html) potvrzuji, že byla přijata opatření pro obě školní kuchyně a pro všechny žáky a zaměstance školy. Voda v obou školních...


2014-09-09 - 2014-12-31
Mléčné kreditky - UPOZORNĚNÍ  !!!  31.12. t.r. končí platnost stávajících kreditek na mléčné výrobky - plánovaná výměna za plastové kartičky - podrobné informace  viz   ...  http://www.happysnack.cz/skolni-automat/aktuality/nove-karty-z-plastu    Žákům prvních tříd budou již nové kreditní karty...


2014-09-03 - 2015-09-03
ZÁŘÍ - ATLETICKÝ VÍCEBOJ - ORIENTAČNÍ BĚH RODIČE S DĚTMI - VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY   ŘÍJEN - ZOO...


2014-09-02 - 2015-06-30
Kalendář akcí MZŠ 2014/2015 1.9.2014 pondělí zahájení školního roku 9.9.2014 úterý ředitelské volno 16.9.2014 úterý třídní schůzky 18.9.2014


Starosta MČ Praha 21, RNDr. Pavel Roušar, vyhlásil při zahájení školního roku 1. 9. 2014 soutěž pro žáky Masarykovy základní školy "Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti". Pravidla soutěže jsou uvedena v příloze. Žáci se mohou přihlásit do 30. 9....


Upozorňujeme rodiče, žáky, pedagogy a zaměstnance školy na uzavření Čentické ulice od 18.8. do 15.9.2014 z důvodu výstavby nové cyklostezky. Průjezd je povolen pouze školní lince PID 564. Podrobné informace viz. níže, převzaty z www.praha21.cz  V  době od 18. srpna do...


Zveme žáky, rodiče, pedagogický sbor a přátele naší školy na výstavu 1. světová válka - osudy vojáků a legionářů se vztahem k Újezdu nad Lesy a okolí. Mnoho informací a materiálů získali tvůrci výstavy od rodičů a prarodičů žáků naší školy...


2014-08-25 - 2014-09-19
Trápí vás množství aut v našich ulicích, okolo škol a školek, kolony, znečištěné životní prostředí? Zapojte se s námi do Dne mobility a nechte 18. 9. 2014 svá auta doma.


2014-08-24 - 2014-10-02
Setkání rodičů s vedením školy probíhá pravidelně každou první středu v měsíci (pokud není uvedeno jinak kvůli termínu prázdnin) ve školním klubu Masarykovy ZŠ na II. stupni v Polesné ulici. První setkání Klubu rodičů školy ve školním roce 2014/2015 se uskuteční...


Zveme rodiče, prarodiče, újezdskou veřejnost a bývalé žáky naší školy v sobotu 27.9.2014 ke společné oslavě 80. výročí Masarykovy základní školy (1934 - 2014). Oslavy výročí školy jsou spojené se Dnem otevřených dveří a  budou se konat v...


2014-08-17 - 2014-09-30
Zřizovatel Masarykovy ZŠ - MČ Praha21 - upozorňuje rodiče a žáky nprostřednictvím školního webu na hledanou osobu Policií ČR. Policisté hledají podivína ve spojitosti s vraždou v Klánovickém lese – Novinky.cz Pražští policisté v úterý zveřejnili...


2014-04-27 - 2015-06-30
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, zveme Vás na prohlídku naučné stezky Lesní galerie II, na které jsou obrázky žáků naší školy s namluvenými texty také našimi žáky. Velké  poděkování patří paním učitelkám,...


2014-04-15 - 2014-09-27
Vážení, 1. září oslaví škola 80 let od svého vzniku. Připravujeme několik akcí, kterými chceme připomenout tuto významnou událost. Vyvrcholením bude "Den otevřených dveří" obou současných školních budov - v sobotu 27. září 2014. Je chystána výstava dobových fotografií a učebních pomůcek,...


2013-06-29 - 2015-06-30
Vážení rodiče, žáci a učitelé od 2.9.2013 bude žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských...


2013-06-04 - 2015-06-30
...


2012-11-26 - 2015-11-26
Bezinfekčnost Potvrzení o zdravotní způsobilosti Žádost o přijetí dítěte - přestup Žádost o přijetí díétěte - odklad povinné školní docházky Žádost o uvolnění z výuky Žádost o IVP (individuální vzdělávací plán) ...


2011-06-15 - 2015-06-30
Nabídka zájmových kroužků - 2014-15 ... viz tabulka Veškeré dotazy a připomínky k organizaci a činnosti jednotlivých kroužků je nutno projednávat přímo s vedoucími těchto kroužků. Škola pouze zprostředkovává nabídku a pronajímá prostory pro činnost.


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...


2010-06-24 - 2015-09-20
Výchovná poradkyně, Ing.Dana Brousková, řeší spolu s rodiči vzdělávací a výchovné problémy našich žáků. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a v případě potřeby s odborem sociálních věcí úřadu MČ P21. Poskytuje poradenské služby v oblasti přestupu žáka na...