Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


Vyučování pro žáky 4. - 9. tříd v budově II. stupně (Polesná 1690) začíná tradičně v 7.45 hodin. Odchody na oběd ve středu 2. 9. 2015 - 4.třídy 11.20 hod, 5. třídy 11.30 hod, 6. třídy 11.40 hod, 7. třídy...


Veškeré oficiální informace MČ Praha 21 k uzavření Čentické ulice a objízdným trasám viz. více ... ...


2015-08-15 - 2015-09-30
ZPRÁVA PRO STRÁVNÍKY Od 1. 9. 2015 dochází ke změně volení obědů na WWW.STRAVA.CZ Strávníci obdrží od třídních učitelů dne 1. 9. 2015 nové přihlašovací údaje (číslo zařízení, uživatelské jméno, heslo). Každá budova má své číslo zařízení, prosím nezaměňovat....


III. B - TU Mgr. Jitka Chmelíková ... přesun do Polesné (přízemí, místnost 05-122)            změna TU-Mgr. Jana Kotasová   III. C - TU Mgr. Jana Synková ... přesun do Polesné (2. patro, místnost 06-311)   III. D - TU Mgr....


                      6. A         Ing. Šárka Verešová    Třída  2014/15                   6. B    ...


2015-06-21 - 2015-09-30
Vážení rodiče, žáci a učitelé, od 2. 9.2013 bylo po dobu dvou let žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt byl financován...


2014-09-03 - 2015-09-03
ZÁŘÍ - ATLETICKÝ VÍCEBOJ - ORIENTAČNÍ BĚH RODIČE S DĚTMI - VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY   ŘÍJEN - ZOO...


2014-08-27 - 2020-08-27
Školní vzdělávací program (ŠVP) vymezuje obsah, rozsah a podmínky vzdělávání na škole viz. příloha...


2012-11-26 - 2016-11-26
Bezinfekčnost Potvrzení o zdravotní způsobilosti Žádost o přijetí dítěte - přestup Žádost o přijetí díétěte - odklad povinné školní docházky Žádost o uvolnění z výuky Žádost o IVP (individuální vzdělávací plán) Přihláška na SŠ


2012-09-03 - 2015-09-20


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...