Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


2015-11-25 - 2017-11-25
Vývěska-nabídky . . .  je nově zřízený oficiální prostor pro veřejné nabídky školy - oznámení o výběrovém řízení na zakázky a služby pro školu, nabídky volných pracovních míst,  příp. různé poptávky.  ...


2015-11-24 - 2016-01-23
Rok utekl jako voda a škola má připravený kalendář na rok 2016. Použity byly obrázky, které děti malovaly v průběhu školního roku na  I. a II. stupni. Pan Šidák z tiskárny Betis graficky zhotovil z několika kreseb dvanáct koláží, které...


2015-11-24 - 2015-12-04
Den otevřených dveří se koná na I. i II. stupni ve čtvrtek 3.12.2015. Školu je možné navštívit jak v dopoledních, tak v odpoledních hopdinách. Více informací v přiloženém letáčku. ...


2015-11-23 - 2015-12-23
Logická olympiáda - velký úspěch. Vynikajícího výsledku dosáhli naši dva žáci - Gabriela Ottová a Matěj Jirsa, oba z V.C třídy. Jako úspěšní řešitelé postoupili z krajského kola do celostátního finále, které se uskuteční na Pražském hradě. Úspěch je o to...


2015-11-23 - 2016-06-30
Údaje o průběžné klasifikaci žáků budou zpřístupněny po třídních schůzkách, dne 24. listopadu t.r. Třídní učitelé vysvětlí způsob přihlašování a systém průběžného hodnocení žáků tzv. váženým průměrem známek. Podrobnější informace budou zveřejněny i na těchto webových stránkách školy pod přístupovým odkazem...


2015-11-18 - 2016-06-30
V sobotu 14. 11. 2015 se naše třída 4. C zúčastnila vernisáže újezdského muzea Spolková činnost Újezda nad Lesy, jejíž kurátory jsou manželé Tomaidesovi. Nám patřil...


Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče a přátele školy na zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu, které se konájí dne 29. 11. 2015 od 16.30 hodin. Zvonkový průvod vyjde z farní louky (pod II. stupněm MZŠ), projde Čentickou ulicí do parku. Vyvrcholením bude...


2015-10-27 - 2015-12-09
Myslíte si, že má Vaše dítě vyšší nebo nižší IQ? Nechte se překvapit. Předběžne 7. 12. t.r. nabízí škola ve spolupráci se společností Mensa ČR možnost toto zjistit. Více na oficiálním letáku, které dostalo pro informaci každé dítě. Zájemci předávají...


Ve dnech 2. až 4.10. se konala  v Areálu snů tradiční zahrádkářská výstava Ovoce a zelenina. V letošním roce doprovázela tuto výstavu výtvarná soutěž Rozkvetlá zahrada a fotografická soutěž Plody našich zahrádek, a to ve třech kategoriích: mateřské školy, 1....


2015-09-22 - 2015-12-30
Primární prevence na prvním stupni Vážení rodiče, v tomto školním roce, podobně jako v loňském, začínáme realizovat primárně preventivní programy pro všechny třídy na prvním stupni. Děti budou v navazujícím preventivním programu postupně dle plánu projektu, který je financován MŠMT a dále je finančně podpořen...


Absolventské práce žáků 9. tříd           Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 9. ročníku závěrečnou ročníkovou prací většího rozsahu, která se skládá z písemné práce a její prezentace.       Téma práce si žák zvolí do konce září z dané nabídky, nebo po...


2015-09-02 - 2016-09-03
Přehled nabídky zájmových kroužků školy 2015 -16 - viz . . . ...


2015-02-05 - 2017-06-30
   Naše škola se zapojila do projektu Být úspěšný z Operačního programu Praha Adaptabilita,...


2014-09-02 - 2016-06-30
Kalendář akcí MZŠ 2015/2016    1.9.2015 pondělí zahájení školního roku    8.9.2015 úterý třídní schůzky  11.9.2015 pátek dodat témata...


2014-08-27 - 2020-08-27
Školní vzdělávací program (ŠVP) vymezuje obsah, rozsah a podmínky vzdělávání na škole viz. příloha...


2012-11-26 - 2017-11-26
Bezinfekčnost Potvrzení o zdravotní způsobilosti Žádost o přijetí dítěte - přestup Žádost o přijetí díétěte - odklad povinné školní docházky Žádost o indioviduální studijní plán (IVP) Žádost o uvolnění z výuky Přihláška na SŠ


2012-09-03 - 2016-09-20


2010-12-14 - 2030-06-30
Závazné podmínky platby stravného platnost od 1.1.2011.  bezhotovostní převod na účet školy 7034-2000902329/0800 s variabilním symbolem, rodným číslem dítěte zálohové měsíční částky:520,- Kč pro 1.ST oběd á 26,-- Kč560,- Kč pro 2.ST oběd á 28,--  Kčprvní...