Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690


     Kontaktní údaje :   

Úplný název školy

Masarykova základní škola, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690

Doručovací adresa (sídlo)

Masarykova ZŠ, Polesná 1690, 190 16 Praha 9

URL adresa

www.zspolesna.cz   

E-mail adresa

masarykova@zspolesna.cz

IČO / DIČ

47608579 / CZ47608579

Banka

Česká spořitelna, a.s. , pobočka Praha 9, Novosibřinská 588

Číslo účtu

2000902329/0800

Telefon / fax / záznamník          budova Polesná 1690                      třídy 5.-9.ročníku

281 011 511 ústředna-hospodářka        Zuzana Rožnovská                                                 Po+St 7:00-14:00+Čt 11:00-14:00                                

281 011 512 ředitel školy  Mgr. et Bc. Alena Sochůrková

281 011 516 zástupce  ŘŠ         PaeDr. Marie Hlaváčková

                                                      Mgr. Miroslav Kurka

281 011 517 výchovný poradce     Ing. Dana Brousková    

281 011 514,43 školní jídelna               Kateřina Veselá

281 011 518 účetní                                 

telefony a E-mail adresy na ostatní pracovníky-viz. kontakty 2.st. ZŠ

Telefon

budova Staroklánovická 230         třídy 1.- 4. ročníku  +  odd. ŠD

281 045 312 hospodářka … Út 7:00-14:00 + Čt 7:00-11:00

281 045 311 zástupce ŘŠ                  Mgr. Vladana Vacková

281 014 316 ved. vychovatelka ŠD     Bc. Helena Vonešová

281 045 313 školník                             Bc. Petr Tylc

telefony a E-mail adresy na ostatní pracovníky-viz. kontakty 1.st. ZŠ