Kotva
I. stupeň
 
 
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Úterý 24.04.2018
Polévka: 
Hrstková se zeleninou
Hl. jídlo1: 
Krůtí maso v pórku, Rýže,ovoce
Hl. jídlo 2: 
Špekové knedlíky, Kysané zelí,ovoce
Středa 25.04.2018
Polévka: 
Rybí se zeleninou
Hl. jídlo1: 
Dalmátské čufty s rajskou omáčkou, Těstoviny
Hl. jídlo 2: 
Kuskus s kuřecím masem a zeleninou,obloha
Čtvrtek 26.04.2018
Polévka: 
Vývar se zavářkou a zeleninou
Hl. jídlo1: 
Koprová omáčka, Vařené hovězí maso, Houskový knedlík
Hl. jídlo 2: 
Hovězí na česneku, Brambory vařené

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Probrané učivo 


chybějící si vše doplňují

 16.4.-20.4.

PO

MA

 opakování

ČJ

 opakování číslovky 144/3
152/1 vyhledávání sloves, určování slovesných kategorií, cvičení paměti

AJ

 třídnická hodina - škola v přírodě

VL

Evropa - povrch (pohoří, nížiny)

čtení

 kniha Pes kap.3


ÚT

ČJ

  psaní příběhu na zadaná slova

MA

 dělení na desetinná čísla

sloh

vycházka


ST

MA

 opakování
úkol: rozcv.2 23/52
23/53 - polovina
26/60 - pouze sečíst
po škole v přírodě bude čtvrtletní písemka - čt


ČJ

 slovesa - zápis (4 důležité oblasti, které opakujeme - OPSAT)
úkol: PS29/3, 30/1,2
po škole v přírodě bude čtvrtletní písemka - st

VL

 opakování Zeměkoule, Evropa
úkol: PS 5/1a, 5/2, 6/Hory, 6/4 - s pomocí slepé mapy s písmeny u učebnici a přílohy v PS - mapa s názvy
6/5,6 - dobrovolně

AJ - Stefi

 

ČT

ČJ
píše se sloh

 MA

 slovní úlohy, opakování

AJ

 uč. 41

MA

 geo: obsah čtverce a obdélníka - zápis - opsat, plus úlohy

ČJ

 opakování

 

23.-27.4. ŠVP

 

s sebou z učení: AJ komplet, kniha PES, penál (vč. pastelek)


30.4.- 4.5.

PO

VOLNO

ÚT

SVÁTEK

ST

MA

 

ČJ

 3/4letní písemka

VL

 

AJ - Stefi

 

ČT

ČJ

 MA

 3/4letní písemka

AJ

 

MA

 

ČJ

 

 

datum

PO

MA

 

ČJ

 

AJ

 

VL

 

čtení

 


ÚT

ČJ

 

MA

 

sloh

 


ST

MA

 

ČJ

 

VL

 

AJ - Stefi

 

ČT

ČJ

 MA

 

AJ

 

MA

 

ČJ

9.4.-13.4.

PO

MA

 slovní úlohy žáků

ČJ

 čárka ve větě a souvětí - procvičování na interakt. tabuli

AJ

 Time - procvičování hodin
uč 40
PS 32 celá str.

VL

 Zeměkoule - osa, polokoule, rovnoběžky a poledníky, kontinenty, oceány
PS listy 1-3 vyplnit (s pomocí atlasu, učebnice)

čtení

 čt. deníky


ÚT

ČJ

 číslovky vyhledání, zařazení - procvičování
cvičení paměti
skloňování dva, oba uč.138 - do sešitu
úkol: uč 144/2

MA

 uč 101/ 2 třetí sloupec,3 třetí sloupec,4,5 2dva poslední př.
 uč 103/ 2 třetí sloupec,3 třetí sloupec,4,5 dva poslední př.
úkol: uč 102/9, 104/12

ČJ

 procvičování na PC, zejména psaní čárek

úkol: dopřipravit sloh, píše se ve čtvrtek 19.4.

ST

MA

 dělení na desetinná čísla (beze zbytku) typu 11:2; 16:5, 2686: 5 , 7818:4

ČJ

 pís. čárky
skloňování tři, čtyři
procvičování skloň číslovek
uč 138/1, 139/2

VL

 hranice Evropy, ostrovy a poloostrovy Evropy
PS list 4 a,b dobrovolně c

AJ - Stefi

 

ČT

ČJ

 MA

 pís. desetinná sčítání, odčítání

AJ

 procvičování na PC

MA

 tvorba krychle,
uč 148

ČJ
akce ukliďme Česko

2.-6.4.

volno

 

ÚT

ČJ

 číslovky - zápis opsat
viz uč 134
133/1
ukol PS 29/1

MA

 desetinná čísla sčítání - opakování
desetinná čísla odčítání různé případy
rozcv.2 s.22 dodělat (Tonda, Sam Zoe -z každého cv. mít aspoň kousek)
úkol: rozcv.2  23/51

sloh

 vyprávění
sloh Jak mě potkly dějiny se z 10.4. posunuje kvůli nedostatečné přípravě dětí na ČTVRTEK 19.4. (kv. přijímačkám)


ST

divadlo

 

ČT

ČJ
zkrácená hodina, číslovky
uč. 135/6 ústně, začátek

 MA

 Pythagoriáda

AJ

čas -  opsat ze seš.
uč. 40/1

MA

 test geo - tělesa
obsah - opakování,hra pro uvědomění si možností obsahu (plochy) objektů

ČJ
PS 29/2,
39/10 - včetně přepisu v množném čísla (kromě Tondy, Sama, Zoe),
41/14


  

26.3.-27.3. (zbytek volno)

PO

MA

 scítání des. čísel - zápis do sešitu

ČJ

 kopie 52   2.část - i/y, čárky, podmět a přísudek

AJ

 prezentace skup. práce

VL

 test
Evropa - úvod

čtení

 Pes 2 kap.


ÚT

ČJ
Velikonoce - tradice, historie, film

 úkol: kopie 53 - i/y, čárky, podtrhnou podmět a přísudek
(Sam, Zoe, Tonda - pouze druhou část kopie 52)
a dále dodělat samost. práci z pátku
PS 33/1
uč 194/2 do seš (Sam, Tonda, Zoe toto nemusí)

MA

 úkol: vymyslet slovní úlohu s velikonočním tématem, aby se v ní objevil buď zlomek nebo desetinné číslo

sloh
naše plány na velikonoce

 úkol: dále promýšlet sloh k projektu 100 let republiky, přes Velikonoce si nechat příběhy vyprávět a vybrat vhodný na sloh, udělat si poznámky
sloh se píše 10.4., mohou mít osnovu, názvy, data

19.3.-23.3.

PO

MA

 sl. úlohy extra
des. čísla: uč 88/11, 89/14, 90/28, 
rozklad na řády, porovnávání, čtení, zápis, posun na ose a v pořadí tam i zpět o 0,1 nebo 0,01 (příprava na sčítání)

ČJ

 psaní čárek ve větě a souvětí - opsat zápis
uč 194/3

AJ

 projekt Our School - skupinová práce

VL

změna - AJ dodělání projektu 

čtení

 čt. deníky


ÚT

ČJ

 kopie 54 - doplnění čárek, zdůvodnění
úkol: kopie 52 horní část

MA

 testík des.čísla
procvičování des. čísla
úkol: Rozcv.2 18/40, 20/44, 21/45

sloh

 představení celoškolního projektu 100let Česka
brainstorming: úspěšní Češi, pozitivní body historie
info: 
10.4. se bude psát sloh "Jak mne potkaly dějiny" - má to být vyprávění někoho z rodiny,
ať už vypráví o sobě nebo o někom jiném (např. maminka vypráví o babičce) a má to být vyprávění o nějakém významném okamžiku, jak ho dotyčná osoba prožívala, plus nějaký širší rámec o rodině, o té době....
Může jít o události politické (Sametová revoluce,okupace 1968, osvobození 1945), tak třeba i významné události sportovní (Zátopek, Čáslavská, Nagano...) a další.
Dítě pak napíše sloh typu: Moje maminka mi vyprávěla, jak babička .... Tatínek když mu bylo... Maminka v roce ...zažil, jak...
úkol: začít rozmýšlet tento sloh, vést k němu doma rozhovory


ST

MA

 des. čísla převody ze zlomků a naopak,  rozcv.2 19/41

ČJ

 testík př.řeč
PS 43/1
PS 42/1 vyhledávání sloves - přísudků, zrčování počtu vět v souvětí, spojovací výrazy

VL

 dokončení zápisu -opsat
Sametová revoluce, změny k demokracii, vstup do EU a NATO

AJ - Stefi

 

ČT

ČJ
tvoření souvětí podle vzorců, uvědomování rozdílu mezi několikanásobnými větnými členy
Např:

Protože V1, V2.
V1 a V2, jak V3.
...
Psaní  čárek v těchto souvětích.

 MA

 desetinná čísla, sčítání, odčítání
rozcv. 2 21/46 22/49

AJ - v pondělí mít hotové projekty Moje škola, umět prezentovat

 změna - je VL
opakování, příště bude test od 1948 do konce, hlavně co je v sešitech

MA

 geo - převádění jednotek obsahu - uvod - odvozování

ČJ
PS 33/1
uč 194/2

13.-16.3.

PO

akce 


ÚT

ČJ

 přímá řeč - pravidla(viz uč.198,199), PS 42/1
úkol: uč. 198-199/2do seš. vzadu

MA

 sl.úlohy 87/8, 9
desetinná čísla 86/6, 87/4, opakování principu, řádů, porovnání
úkol: uč 89/16, 17,  90/24-dvě čísla ke každému do seš. vzadu

sloh

 čtení příběhů,
zhodnocení akce,
nápady k jarmarku


ST

MA

 desetinná čísla
diktát čísel
87/5,6,7
zaokrouhlování na celky

ČJ

 pří/má řeč procvičování -kopie

VL

 zápis normalizace - perestrojka- Sametová revoluce (opsat)

AJ - Stefi

 

ČT

ČJ
přímá řeč - dodělání kopie - umisťování uvozovek, čárek

 MA

 matematický klokan

AJ

 test l.3
uč. 49

MA

 uč 62/ úvod, 2,3
obsah (plocha)
jednotky obsahu
do sešitu na milimetrový papír 1mm2, 1cm2, 1dm2 (chybějící papír dostanou)

ČJ
opakování - kopie na shodu podmětu s přísudkem a koncovky podstatných jmen


 

5.3.-9.3.

PO

MA

 opakování zlomky, slovní úlohy na slevy

ČJ

 příběh - zájmena

AJ

 opakování školní předměty, části těla i zvířat

VL

 filmiky Lev do konce

čtení

 odpadlo


ÚT

ČJ

 čtení - deníky (změna)

MA

 finanční gramotnost
desetinná čísla úvod

sloh

 psaní slohu Já a kniha


ST

MA

 zlomky sl. úloha testík
desetinná čísla - zopakování pochopení co to je, zápis, čtení, porovnávání (do tisícin)
úkol: rozcvičky 2:16/35, 19/42, 20/43

ČJ

 - zájmena procvičování (mě,mně, s sebou x sebou, mi x my, i/y můj, tvůj, svůj, takový v pádech, rozšiřující učivo: náš, váš, ona, on, oni - v pádech krátké x dlouhé i í podle odůvodnění "ten" ve tvarech
- kopie s. 54 doplnit i y a vyhledat zájmena
úkol: PS 28/4

VL

 zápis od "Vítězného února" po Pražské jaro - opsat, ofotit

AJ - Stefi

 
ČT

ČJ
testík zájmena
kopie s. 54 - obecné opakování i/y, vyhledávání a určování zájmen (možno procvičit i na jiném textu např. v učebnici)

 MA

 opakování zlomky a finančnígramotnost - 2 kopie, není nutné si doplňovat

AJ

 opakování na test - bude další pátek, PS 30-31 celé

MA

 geo - dokončení tělesa, umět názvy, počty hran, vrcholů, stěn, boků, podstav a tvar boků, podstav

ČJ
přímá řeč - pravidla pro uvozovky a interpunkci - opsat


 

26.2.-2.3.

PO

MA

 zlomky - opakování porovnávání
rozšiřující učivo: rozšiřování a krácení zlomků
1/2 = 2/4
1/10 = 10/100
3/12 = 1/4
10/50 = 1/5

ČJ

 vysvětlení druhů zájmen a základní jevy v pravopise - to co si  připravili v pátek do sešitů (tabulka a kopie)

AJ

 PS 28/1, 3
PS 29/4
PS 29/5 - dodělat za úkol

VL

 skupinová práce socialismus

čtení

 Dějiny očima psa - přečíst kap. 1, podtrat tužkou neznáná slova, vymyslet z textu dvě otázky na spolužáky - dodělat za úkol


ÚT

ČJ

 PS 27/1,2, PS 27/8
úkol: PS 28/5

MA

 slovní úlohy na slevy, 3 typy úloh, např:
1/ Triko stálo 100Kč, bylo zlevněno o jednu desetinu. Jaká ja nová cena? 
2/ Svetr po slevě stál 250 Kč,sleva byla pětina původní ceny. Kolik stál před slevou?
3/ Boty byly zlevněné o 200Kč, což jsou dvě pětiny původní ceny. Kolik stály před a po slevě?
Vždy zápis, nákres, výpočet, odpověď.
Bude z toho test další týden.
úkol: uč 152/4,5,8 sešit vzadu

sloh

 videa z tech. muzea
úkol: připravit si esej - vyprávění na téma Já a kniha. 
Struktura: můj vztah ke čtení, jaké knihy čtu rád a jaké ne, co jsem četl v poslední době, stručně děj, hodnocení, doporučení.
Nemusí se psát, stačí ústně nebo osnovu. Příští týden se píše na známky.Na lístečku možno mít pouze jméno autora a ilustrátora.


ST

MA

 nadstavbové učivo: sčítání zlomků s odlišným jmenovatelem 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4= 3/4
1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6

ČJ

 opakování jazykových jevů
nová kopie -zájmena pravopis

VL

 50.léta - filmík, vyprávění

AJ - Stefi

 mít dodělaný dopis

ČT

ČJ
diktát obecný
zájmena - dodělání kopie

 MA

 zlomky Rozcv. 2   16/36, 37   17/38, 39

AJ

 uč. 37/1 + další známé i nové části těla (ramena, kolena, lokty),
37/2
37/5
nakreslit do sešitu minozemšťana, nejlépe berevně, může mít libovolný počer částí těla lidských i zvířecích, budou popisovat spolužákům

MA

 test úhel, kružnice
tělesa opakování: názvy (včetně hranolu), vrchol, hrana, strana, bok, podstava
kopie nalepit a popsat

ČJ
zájmena pravopis - 2 nové kopie


 

 

19.2.-23.2.

PO

MA

 uč. 78/22, 25, 26

ČJ

 oprava úkolu
uč.115-116/2
uč.118

AJ

 PS l.3 24/4, 25/5 (6 dobrovolně), 26/2, 27/3 (4 dobrovolně)

VL

 opakování

čtení

 


ÚT

ČJ

 116/3
130/1

MA

 82/46, 47, 48

sloh

 telefonování v nouzových situacích


ST

MA

 opakování počítání nad milion, dělení 3 cif, zlomky
úkol:125/26, 27 dozadu

ČJ

 opakování příd. jména koncovky a stupňování, kopie
úkol: dodělat kopii celou

VL

 skupinová práce socialismus
v pondělí bude zkoušení opravy 2.sv. válka plus kdo nepsal -test

AJ - Stefi

 letter

ČT

ČJ
testík stupňování, opravy koncovky
zájmena - úvod

 MA

 opravy dělení, opravy zlomky
rozcv. 1 s.25 - rovnice opakování (prvních pět)

AJ

 uč 34, 35
do sešitu udělat náš rozvrh v angličtině (VL= zeměpis a dějepis), dohledávat předměty v uč.,dodělat doma, kdo nestihl

MA

 opakování úhel a kružnice - bude test.
opakování tělesa: názvy, strana, bok, podstava, vrchol, hrana

ČJ
uč 120-121 první a třetí sloupec tabulky opsat do sešitu
kopie s pravidly k zájmenům: vystříhat a nalepit do seš., 
PS 28/6


5.2.-9.2.

PO

MA

 opakování dělení trojcif. dělitelem - těžší varianty

ČJ

 recitační soutěž

AJ

 uč s.31celá, 32/1, 33/5

VL

 test 2. sv. válka, dokončení tématu

čtení

  recitační soutěž


ÚT

ČJ

přídavná a podstatná jména - opakování, zdůvodňování pravopisu pomocí vzorů
úkol: uč. 111/6 do seš. vzadu

MA

 rozšiřování zlomků 
rozcv.2 7/18
úkol:rozcv 2: 12/28, 13/30, 15/33

sloh

 školní kodex


ST

MA

 pís dělení
slovní úlohy  typu 54/44, 45, 48

ČJ

 přídavná jména přivlastňovací opakování
stupňování opakování, uč 117/4

VL

 ročníková recitační soutěž

AJ - Stefi

 

ČT

ČJ
pís. přídavná jména
opakování stupňování s obtížným pravopisem 
(vysoký, jednoduchý, jedovatý, měkký, drahý, tenký, přímý, upřímný, rozumný, strmý, jemný...)

 MA

 opakování zlomky rozcv.2 dodělávání 3/7, 4/11, 5/14, 5/15, 11/25


během prázdnin dát do pořádku všechny pracovní sešity (MA, ČJ, AJ)

AJ

písemečka mít,být, barvy, vlastnosti, věci
škola, předměty uč. 34

MA

 kombinované konstrukční úlohy - kopie - alespoň jednu z nich nalepit do sešitu a mít dodělanou, lépe dvě. Možno vyzkoušet všechny dobrovolně - správné ojedničkuji

ČJ
opakování stupňování

12.2.-16.2. prázdniny


 

29.1.-2.2.

PO

MA
opakování - čísla nad milion - početní operace
roršiřující látka: procenta - úvod

ČJ
celkové opakování i/y- vyjmenovaná, podst.jm.- vzory, přídavná jm.-vzory, shoda
zdvojené souhlásky
(cvicenionline.cz)

AJ
sloveso mít, záporný tvar, otázky a odpovědi - včetně zkrácených forem - onlineprocvičování
PS 23 - celá strana

VL
pokračujeme v tréninku tvoření zápisků, tentokráte společně - s. 41-42 (opsat n. zkusit sami)
5.2. bude test 2 sv. válka


ČJ čtení
nosit Dějiny podle psa 2
příští pondělí básničky


ÚT

ČJ
stupňování přídavných jmen - opsat zápis, ev. podívat uč. žluté tabulky 108-111
úkol PS 25/6

MA
testík zlomky
smíšená čísla - převody - v šešitě - opsat
je to tato látka:
8/8 = 1
16/8 = 2
17/8 = 2 1/8
15/8 = 1 7/8
1 = 4/4 = 7/7 ....
3 1/4 = 13/4
1 1/10 = 11/10
úkol uč 78/28, 29 do seš. vzadu

ČJ sloh
příběh na zadaná slova (s problematickým pravopisem)

ST - normálně 5 hodin

MA
vysvědčení
úklid lavic
přesazování v rámci zvyšování flexibility - chybějící nebuďte v šoku :-)
je to na měsíc na zkoušku
sedí spolu: Lili - Andrea, Oli - Adéla, Kája - Terka, Filip - Vítek

procvičování zlomky

ČJ
testík
procvičování

VL
opakování 2. sv. válka

AJ - Stefi

ČT

1-4 hod. kino, s sebou legitimaci na MHD, svačinu
sraz 7:40 na prostranství před školou 

5. hod výuka normálně

 

volno

 


 

22.1.-26.1.

PO

MA

 rozcv.2 zlomky
1/1,2,    2/3,5,   3/8,9    4/10,12 

ČJ

 čt.deníky

AJ

 uč. 28 celá, uč 29/3, zápis

VL

 prac. list Republika se hroutí, vložit do složky VL

čtení

 čt.deníky


ÚT

ČJ

 uč.105/4, 115/1
118/2 do sešitu
úkol uč 312/6 dozadu

MA

 rozcv. 2: 8/19, 20       9/21     6/16     7/17
úkol: rozcv. 2 10/22, 23

sloh

 Jak se učit, jak dělat výpisky (dle klíčových slov, ale tak, aby tomu bylo rozumět)
cvičně dělali ve skupinkách výpisky z vlastivědy uč. 36-38 na papír, vkládalo se do složky Vlastivěda - chybějící si doplní


ST

MA

 zlomky příklady typu
2/2=3/3=100/100=1
1/3+2/3=3/3=1
1-1/3=2/3
1-2/9=7/9
rozcvičky2 5/13

ČJ

 celkové opakování, procvičování

VL

 pokračování nácviku výpisků - již samostatně a do sešitu - uč. 39-40 (o tématu jsme si již povídali)- chybějící si doplní

AJ - Stefi

 going to

ČT

ČJ

 celkové opakování
stupňování přídavných jmen - úvod (vyhledávání v písničce)

MA

 procvičování zlomky
rozcv2 11/24, 13/29

AJ

změna na ČJ - návštěva knihovny

MA

 míchaná hodina - procvičování ČJ, MA, AJ na PC

ČJ
změna na AJ
PS 22/3 
sloveso mít - zápor - krátká a dlouhá verze
nácvik otázek a odpovědí
pravidla pro použití "got"
opsat zápis v sešitě

 

15.1.-19.1.2018

PO

MA

příprava na písemku-co z tohoto nestihli ve škole, dodělají doma za úkol (chybějící si doplní)

307min=   h   min

356l=    hl   l

7013 kg=      t     kg

198cm=     dm  cm

2000+13*10=

600-400:100=

1600-(390+210)=

rozcv.1: 13/33 3 čísla, 14/35 4příklady, 14/36 2příklady, 14/37 2 čísla, 14/38 celé, 14/36 2 příklady, 16/41 4 příklady, 16/42 2 příklady

 

ČJ

 PS 25/5, 26 celá strana – dodělat za úkol

 

AJ

oprava testu

PS 22/2, PS 22/1- najít si v učebnici, PS 26/1

uč. 30 číst si komixs, neznámá slovíčka hledat ve slovníčku

 

VL

 test VL 1.sv. válka, 1. republika, Masaryk

 

čtení

 deníky

ÚT

ČJ

 kopie – opakování na písemku

MA

 pololetní písemka

 


ST

MA

 oprava pís. práce, zlomky opakování ústně

ČJ

 uč 104/3, 106/4 – plus určení druhu, vzoru, pádu, čísla a rodu PŘÍDAVNÝCH JMEN

VL

 filmy Lev a Sám v muzeu k 2 sv. válce

AJ - Stefi

 

ČT

ČJ

 pololetní písemka

MA

 uč 50/21,17, 52/29, 30, 53/32, 34


PÁ 

AJ

 míchaná hodina – dozkoušení, uzavření známek (kromě čtenářských deníků)

oprava pís. práce čj

 

MA-geometrie

kružnice opakování, geometrický zápis kružnice

uč 39/5 

 ČJ

 PS 17/10 celé

napsat příběh na zadaná slova

 

8.1.-12.1.2018

PO

MA

 dělení 3 cif

velká čísla 1 000 000 - 100 000 000

úkol:

rozcv.1: 8/21 vždy 3 čísla, 9/23 polovina, 10/24 1. sloupec, 11/27 první část

ČJ

 PS 24/2 - dodělat si, 24/1 dobrovolně

úkol: PS 24/3, 24/4

AJ

PS 20, 21 - příprava na test, kdo chybí si vyplní kromě cv 3 (poslech) 

VL

zápisy - OPSAT nebo ofotit 

čtení

 referáty, čítanka Yetti s. 101-102

ÚT

tech. muzeum

sraz 7.30 na zastávce Polešovická

návrat cca 13.30

obědy odhlášené

s sebou legitimace /lístky, velká svačina

ST

MA

 písemečka Ma dělení

ČJ

 přídavná jména - kopie

VL

 zbylé referáty VL
sám v muzeu - Baťa

AJ - Stefi

 

ČT

ČJ

 diktát čj (inspirace: PS 23/12, 16/9)
oprava kopií příd. jména

MA

 dělení - procvičování

AJ

 test 2.lekce

MA-geometrie

 opakování úhel s. 15
kruh, kružnice, střed, průměr, poloměr, bod náleží - nenáleží, matematické zápisy
Opsat zápis v seš.

ČJ

 množné číslo přídavných jmen se změnou v kmeni u rodu mužského životného
uč. 104 tabulka, opsat zápis

3.1.-5.1.2018

ST

MA

 dělení trojciferným dělitelem

tvorba slovních úloh

úkol: 41285:291   plus zkouška

        735621:482  plus zkouška

ČJ

 opakování pád, číslo, rod, aplikace na přídavná jména

druhy příd. jmen

uč 102/8 ústně

úkol: uč. 106/3 do sešitu vzadu

VL

 první republika opakování, film "lev" k tomu 

ČT

ČJ

 přídavná jména

uč 102/7

MA

 slovní úlohy na dělení 2- a 3cif. dělitelem

AJ

 uč 24,25

MA-geometrie

 úhel, s.15, opsat zápis

ČJ

kopie - opakování podst. jm., tvorba příd.jm

Chyba V této kategorii není žádný článek!