Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Úterý 22.10.2019
Polévka: 
Selská se zeleninou
Hl. jídlo1: 
Krůtí maso v pórku, Rýže,moučník
Hl. jídlo 2: 
Bramborák,moučník
Středa 23.10.2019
Polévka: 
Vývar s játrovou zavářkou a zeleninou
Hl. jídlo1: 
Květákové lívance, Brambory maštěné máslem,dresink,obloha
Hl. jídlo 2: 
Šopský salát, pečivo
Čtvrtek 24.10.2019
Polévka: 
Rybí polévka krémová
Hl. jídlo1: 
Těstoviny se špenátem a kuřecím masem,míchaný salát,jogurt
Hl. jídlo 2: 
Vepřové rizoto s pohankou,míchaný salát,jogurt

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Kandidáti z řad rodičů do Školské rady, září 2018

Vloženo: 19.6.2018 | Zobrazeno: 343x
Během zářijových třídních schůzek proběhnou volby zástupců z řad rodičů do Školské rady. Kandidáti se představují ...

Masarykova základní školy Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690

KANDIDÁTKA  K  VOLBÁM  DO  ŠKOLSKÉ  RADY konaným v září 2018

1. Petra Brožová

    Jmenuji se Petra Brožová, trvale žiji v Újezdě nad Lesy.

    Již nyní se aktivně podílím na dění ve škole ( pravidelně se účastním  třídních akcí mimo dobu výuky ). Chtěla bych v tom i nadále pokračovat a proto je pro mne přirozeným krokem kandidovat do školské rady. 

    V případě zvolení do školské rady bych se ráda zaměřila na komunikaci mezi školou a rodiči. Aby byli rodiče včas a dostatečně informováni o koncepčních záměrech školy i o návrzích změn vzdělávacíhoprogramu. A na druhé straně, aby vedení školy mělo dostatečnou zpětnou vazbu a vědělo, co od něj rodiče očekávají. Podněty od rodičů, získané ať už osobně, telefonicky nebo mailem, projednám naškolské radě s vedením školy.

2. Marek Buchtel

    Jmenuji se Marek Buchtel a žiji v Újezdu nad Lesy. Do Masarykovy školy chodí dvě mé děti a brzy ji začne navštěvovat i nejmladší dcera. Pracuji jako překladatel a problematikou vzdělávání se dlouhodobě zabývám jak pracovně, tak ve svém volném čase. Zajímá mě výuka jazyků i dalších předmětů, stejně jako osobnostní rozvoj dětí. Záleží mi na tom, aby naše děti chodily do školy rády a dobře se v ní připravily na další studium i na život. Chci, aby škola i nadále dobře fungovala, plně využila svůj potenciál a stala se kulturním centrem naší městské části. K tomu bych rád přispěl i prací ve Školské radě.

     Rád bych se zaměřil hlavně na podporu rozšiřování výuky jazyků a vytvoření takových podmínek, aby druhý stupeň naší základní školy byl vnímán jako kvalitní alternativa ke vzdělávání na středních školách.


3. Jan Škrob

    Jmenuji se Jan Škrob, jako rodič dvou žáků na Masarykově základní škole jsem se rozhodl kandidovat do školské rady. Mým cílem je, aby naše škola byla vždy první volbou pro většinu rodičů z Újezda a okolí. Budu se snažit přispět k tomu, aby škola byla vstřícným a  podněcujícím místem jak pro žáky, tak pro učitele. Mým zájmem je zlepšit komunikaci mezi školou, žáky a rodiči tak, aby konkrétní kroky a směřování školy byly vždy oznámeny a jasně vysvětleny. 
     
    Mám vysokoškolské vzdělání technického směru, nejsem činný v politice, ani nejsem členem žádné politické strany či hnutí.  Budu rád za každý Váš hlas.

4. Petra Mašková

    Jmenuji se Petra Mašková, od dětství žiji v Újezdě nad Lesy. Po gymnáziu jsem vystudovala VŠE. Obě moje děti navštěvují místní ZŠ. Jsem členem a hospodářem TJ Sokol Újezd nad Lesy. Ve volném čase ráda čtu a jezdím na kole.

     Pro svou kandidaturu jsem se rozhodla po dlouhém váhání. Školu znám již od svých dětských let. Dlouhé roky byl pedagogický sbor na této škole stabilní  a kvalitní. Myslím si, že pedagogové vždy věděli, co je pro žáka důležité ve vzdělávání i v jejich dětských životech.  Žáci dosahují dobrých školních výsledků dle svých možností. Není důležité domů nosit jedničky, ale znalosti a dovednosti. Učit se v klidném prostředí plném důvěry. Poslední  dobou ale vnímám, že atmosféra školy se mění. Někteřípedagogové odcházejí, přicházejí noví, ale často jen na krátkou dobu. Dá se tedy v takovém prostředí naplňovat nějaká vize? Neodejdou další? Nerozhodnou se někteří rodiče dát své děti do jiných škol? Budou mít naše děti stejné podmínky pro vzdělávání?

     A tady vidím možnost být nablízku všemu, co hýbe školou. Školská rada se nejen vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu, ale může požadovat i informace o jeho naplňování, tzn. jak a kým. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. Má možnost podílet se na tvorbě koncepčního záměru školy a zároveň pak schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, která by měla o koncepci školy vypovídat.  

5. Tereza Rákosníková

    Jmenuji se Tereza Rákosníková a trvale žiji v Újezdě nad Lesy. Pracuji jako refentka mzdovéúčtárny.  Ve škole mám syna a dceru na druhém stupni.

    Chtěla bych pomáhat budovat školu, která bude dlouhodobě patřit k těm nejlepším, pomáhat vytvářet prostředí, kde žáci a studenti dosahují svéhonejlepšího vědomostního a osobnostního rozvoje a aktivně tak  přispívat  k zlepšenívzájemné komunikaci všech zúčastněných stran.

 

6. Kristina Stejskalová

     Jmenuji se Kristina Stejskalová , ve škole mám dva syny. Jednoho na prvním stupni a druhého na druhém stupni ZŠ. Pracuji jako úřednice.

     Kandidovat do školské rady  jsem se rozhodla po delším zvažování . Vnímám to jako šanci násvšech rodičů aktivně se podílet na formování školy, do které posíláme svoje děti, abychom jim dali co možnánejlepší vklad do budoucnosti.

     Období studia se člověku většinou hluboce vryje do paměti. Přála bych  dětem, aby po letech na školu vzpomínali nejen jako na kvalitní a náročnou, ale především jako na místo, kde se cítilipohodově. Aby si uvědomili, co všechno společně zažili a jak jim škola v životě pomohla.

7. MUDr. Markéta Weichetová

   Jmenuji se Markéta Weichetová a pracuji jako lékař - endokrinolog v Praze – Klánovicích.  Bydlím 18 let v Újezdě nad Lesy, mám 4 děti, ve věku 5-19 let. Všechny moje děti navštěvovaly, navštěvují nebo budou navštěvovat Masarykovu ZŠ, takže mám reálnou představu, co škola obnáší, jak funguje, co se v průběhu let změnilo a co by se ještě mohlo zlepšit.

    Svojí kandidaturou do Školské rady při Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy bych ráda přispěla k zdravému rozvoji školství v Újezdě nad Lesy.

    Budu prosazovat efektivní, kvalitní a moderní výuku, podporovat kroky, které navodí přátelské ovzduší ve škole a otevřený přístup školy k rodičům i veřejnosti.

    Jako stěžejní vnímám podporu kvalitních pedagogů, tak aby měli optimální podmínky pro práci, spokojený kolektiv a férové vedení, aby pro ně práce s dětmi mohla být spíše posláním než zaměstnáním.


8. Ing. David Kozelka

    Jmenuji se David Kozelka a s rodinou bydlíme v Újezdě nad Lesy již deset let. S manželkou Vendulou máme tři malé děti, nejstarší jde v září 2018 do třetí třídy, prostřední a nejmladší základní škola ještě čeká. Proto se nás rozvoj a budoucí směřování jedné z největších škol v Praze velmi týká.

    Školská rada je ve školství významný orgán s oporou v zákoně, a provádí škálu činností, které přímo ovlivňují fungování školy. Mě nejvíce zajímá dlouhodobá koncepce rozvoje školy a její směřování tak, aby do školy naše děti chodily rády, výuka je bavila a zároveň byly kvalitně připraveny na další vzdělávání. Kromě rozšířené výuky cizích jazyků bych chtěl podporovat vzdělávání v oblasti informačních technologií, převážně v oblasti online komunikace a internetové gramotnosti.

    Je pro mě důležitá úzká spolupráce mezi rodiči, MČ i pedagogickým sborem, a právě ve Školní radě se tyto tři strany setkávají jako rovnocenní partneři. Proto bych se toho také rád zúčastnil.