Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Úterý 25.09.2018
Polévka: 
čočková
Hl. jídlo1: 
Kuřecí soté na kari, špecle,ovoce
Hl. jídlo 2: 
Sekaná pečeně, Brambory maštěné máslem,obloha
Středa 26.09.2018
Polévka: 
Květáková
Hl. jídlo1: 
Krůtí prsa pečená, Špenát, Bramborové knedlíky
Hl. jídlo 2: 
těstovinový salát s tuňákem,pečivo
Čtvrtek 27.09.2018
Polévka: 
Rybí se zeleninou
Hl. jídlo1: 
Vepřové na kmíně, Těstoviny,ovoce
Hl. jídlo 2: 
Kuskus se zeleninou, Kyselá okurka, Sýr,ovoce

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Oznámení poptávkového řízení na správu počítačové sítě v Masarykově ZŠ

Vloženo: 16.4.2018 | Zobrazeno: 248x
Masarykova základní škola se sídlem Polesná 1690, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy, jako zadavatel nabízí zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je SPRÁVA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V MASARYKOVĚ ZŠ. Více informací viz. níže ...

 OZNÁMENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 

Masarykova základní škola se sídlem Polesná 1690, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy

jako zadavatel nabízí zadání veřejné zakázky

 

1. Předmět zakázky: správa počítačové sítě v Masarykově základní škole

 

2. Termín plnění: od 23.6. 2018 na dobu neurčitou

 

3. Další podmínky zakázky:

 

  • operativní řešení vzniklých situací, servis a zajištění technického stavu počítačů (120) a serverů (3) na platformách Microsoft Windows a Linux.
  • evidence poruch a oprav, profylaktické prohlídky, čištění
  • instalace a aktualizace programového vybavení včetně periférií (tiskárny, kopírky, dataprojektory, interaktivní tabule..)
  • instalace nových počítačů a periferií
  • provoz a zabezpečení datové sítě, připojení k internetu, el. poštovních služeb, správa a evidence licencí, správa vstupních datových linek, rozvodů datové a telekomunikační sítě a to ve všech budovách Masarykovy ZŠ.
  • správa uživatelských účtů a jejich práv
  • zálohování veškerých informačních systémů provozovaných zadavatelem
  • pravidelné pololetní zhodnocení stavu a návrh dalšího rozvoje sítě
  • spolupráce s IT pracovníky objednatele
  • přítomnost odborníka na místě minimálně 2 dny v týdnu, dále dle potřeby s ohraničením času zahájení servisu po oznámení poruchy.

 

4. Uchazeč musí prokázat oprávnění k podnikání.

 

5. Nabídka musí obsahovat:

 

a) návrh smlouvy s uvedením ceny plnění rozčleněné na :

 

- cenu bez DPH

 

- výši DPH v % a částku DPH v Kč

 

- cenu celkem včetně DPH

 

b) doklad prokazující oprávnění k podnikání, tj. stejnopis nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo živnostenského oprávnění.

 

6. Nabídku je třeba zaslat nejpozději do 11.5.2018 doporučeně poštou nebo do kanceláře školy na adresu Masarykova základní škola, Polesná 1690, 19016 Praha 9-Újezd nad Lesy.

 

7. Obálka s nabídkou musí být označena:

 

 „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – NEOTEVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Dále musí být opatřená na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče.

 

8. Základním kritériem pro zadání zakázky je nabízená cena a operativnost servisu.

 

9. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli bez uvedení důvodu.

 

10. Oznámení o přidělení zakázky bude vybranému uchazeči  odesláno nejpozději do 30-ti dnů od lhůty uvedené v bodě 6.

 

 

 

V Praze 16.4.2018

 

 

 

                                                                                   Mgr. se Bc. Alena Sochůrková

 

                                                                                               ředitelka školy