Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Pátek 10.07.2020
Polévka: 
polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Pondělí 13.07.2020
Polévka: 
polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Úterý 14.07.2020
Polévka: 
polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

eTwinning

Vloženo: 24.4.2016 | Autor: administrator | Zobrazeno: 5158x | Zatím neupraveno

   Naše škola je zapojena do programu eTwinning - jedné ze vzdělávacích forem mezinárodní spolupráce a komunity škol. Byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise. Od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

 

   eTwinning je založen na mezinárodní spolupráci škol „na dálku“, kdy se učitelé a žáci různých zemí dohodnou na tvorbě společného projektu. Tyto projekty na libovolné téma mají buď krátkodobý nebo dlouhodobý charakter a uskutečňují se zejména prostřednictvím on-line ICT nástrojů s využitím anglického jazyka jako hlavního celosvětově rozšířeného dorozumívacího jazykového prostředku. Aktivity žáků a jejich učitelů probíhají na mezinárodním portálu www.etwinning.net, na kterém je v současné době (údaje z března 2016) zaregistrováno přes 371 tis. účastníků z více než 157 tis. škol (od mateřských po vyšší odborné) spolupracujících na více než 48 tis. projektech. Kromě členských států EU jsou dnes zapojeny i některé další země světa a kooperace je možná na nadnárodní i národní úrovni. Webové prostředí portálu nabízí bezplatný prostor pro nový způsob výuky, uzavřené a bezpečné sdílené prostředí s přístupem pouze pro školy. V rámci realizací projektů může také docházet např. k výměnám výtvarných a jiných prací žáků, dopisování atd.

 

  Důvody, proč se vůbec zapojovat a zavádět eTwinning do výuky na školách:

o   podporuje tvořivost, týmovou spolupráci a komunikaci, projektové dovednosti

o   komunikace žáků a učitelů probíhá s využitím cizího jazyka

o   vyžaduje aktivní zapojení žáků

o   učí děti využívat digitální technologie smysluplným způsobem

o   učí je bezpečně, ohleduplně a legálně se pohybovat v on-line sdíleném prostředí

o   vzdělává zábavným, netradičním a pestrým způsobem v různých oborech a tím může posilovat motivaci a zájem

o   děti se seznámí s jinými národy a kulturami a učí se vzájemnému porozumění, respektu a toleranci

o   prolíná se napříč všemi předměty a posiluje mezipředmětové dovednosti

o   plně koresponduje s požadovanými kompetencemi pro 21. století

o   každý žák může být úspěšný

 

P R O J E K T Y  N A Š Í  Š K O L Y :  

Vloženo: 23.12.2016 | Autor: Eva Danielová | Zobrazeno: 863x | Zatím neupraveno
Naučit se cizímu jazyku je poměrně obtížné, zvláště pokud nemáme možnost v daném jazyce komunikovat. Výbornou, a zároveň finančně nenáročnou, příležitostí smysluplně komunikovat je partnerství mezi školami a jejich žáky. Evropská unie vznik partnerství mezi školami a žáky podporuje mnoha způsoby. Jedním z nich je program etwinning, který poskytuje portál s databází škol a kontaktů. V této komunitě škol je možné domluvit si spolupráci na projektu, který bude rozvíjet nejen komunikaci v cizím jazyce, ale také znalosti rozličných oborů v závislosti na vybraném tématu projektu.

Vloženo: 23.12.2016 | Autor: Eva Danielová | Zobrazeno: 863x | Zatím neupraveno
Naučit se cizímu jazyku je poměrně obtížné, zvláště pokud nemáme možnost v daném jazyce komunikovat. Výbornou, a zároveň finančně nenáročnou, příležitostí smysluplně komunikovat je partnerství mezi školami a jejich žáky. Evropská unie vznik partnerství mezi školami a žáky podporuje mnoha způsoby. Jedním z nich je program etwinning, který poskytuje portál s databází škol a kontaktů. V této komunitě škol je možné domluvit si spolupráci na projektu, který bude rozvíjet nejen komunikaci v cizím jazyce, ale také znalosti rozličných oborů v závislosti na vybraném tématu projektu.

Vloženo: 23.12.2016 | Autor: Eva Danielová | Zobrazeno: 863x | Zatím neupraveno
Naučit se cizímu jazyku je poměrně obtížné, zvláště pokud nemáme možnost v daném jazyce komunikovat. Výbornou, a zároveň finančně nenáročnou, příležitostí smysluplně komunikovat je partnerství mezi školami a jejich žáky. Evropská unie vznik partnerství mezi školami a žáky podporuje mnoha způsoby. Jedním z nich je program etwinning, který poskytuje portál s databází škol a kontaktů. V této komunitě škol je možné domluvit si spolupráci na projektu, který bude rozvíjet nejen komunikaci v cizím jazyce, ale také znalosti rozličných oborů v závislosti na vybraném tématu projektu.

Celkem: 3 články