Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

 

 


 

 

Mapa webu

Kontakty

Vloženo: 4.10.2021

Vážení žáci, rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy a všichni její příznivci a podporovatelé z řad veřejnosti, vítejte na oficiálních stránkách školské rady.

Školská rada byla založena v souladu se školským zákonem v platném znění, jež vymezuje i její hlavní povinnosti a kompetence a stanovuje délku jejího funkčního období na 3 roky. Členové ŠR vykonávají svou funkci ve svém volném čase a bez nároku na honorář.


20.9.2018 se konaly volby do Školské rady za rodiče. Školská rada byla rozšířena o jednoho zástupce zřizovatele, školy a rodičů, je nyní devítičlenná. 


Nová školská rada se sešla na svém prvním společném zasedání 6.10.2021 a předsedkyní byla zvolena Mgr. Květoslava Bělohubá.

 

Mgr. Květoslava Bělohubá – předseda, kontakt:BelohubaK@seznam.cz,
                                                                                  tel. 281 011 541, škola

Ing. Marek Buchtel, rodiče, BuchtelSR@mara.cz

Mgr. Lenka Danielová, rodiče, danielova.lenka80@seznam.cz


Mgr. Daniela Janoušová, škola, janousova@zspolesna.cz


Ing. Kristýna Kopecká, zřizovatel, kristyna.kopecka@praha21.cz

 

Ing. Lucie Tomanová, DiS. zřizovatel, LPe@centrum.cz


JUDr. Gabriela Pikorová, rodiče, pikorovag@gmail.com


Jaroslava Pincová, škola, pincova@zspolesna.cz


Milan Samec, zřizovatel, milan.samec@praha21.cz