Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Mise a vize školy


Mise naší školy

Vnější podmínky

 • jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
 • areál velké školy nabízí celou paletu možností
 • díky naší velikosti nabízíme více cest a množství aktivit
 • umíme využít projektové nabídky a dotační programy
 • naše škola je v těsné blízkosti lesa, čehož hojně využíváme

Vnitřní podmínky

 • jsme škola, která nebere učivo jako konečný cíl, ale jako prostředek k dosažení cílů vyšších
 • učíme žáky komunikovat, spolupracovat, prezentovat, klást otázky, hodnotit sebe i ostatní a rozvíjíme v nich kritické a logické myšlení
 • máme příjemně nízký počet žáků ve třídách
 • vedeme žáky k odpovědnosti za proces vlastního učení
 • náš učitelský sbor je kvalifikovaný a ochotný se i nadále rozvíjet
 • jsme Ekoškolou, která vede žáky ke zdravému životnímu stylu a k respektu k životnímu prostředí
 • máme dobré sportovní vybavení a naši žáci dosahují skvělých sportovních výsledků
 • nabízíme bohatou nabídku mimoškolních aktivit

 

Komunita

 • pravidelně se zapojujeme do charitativních projektů
 • dbáme na vzájemné, rovnocenné a spolupracující vztahy s veřejností
 • jsme pevně ukotveni do naší obce a jsme podporováni naším zřizovatelem
 • budujeme důvěru všemi směry

 

 

 

Vize naší školy

Vnější podmínky

 • vize školy odpovídá pilířům Strategie 2030+
 • prohloubíme spolupráci s PedF UK (praxe, získávání nových kolegů)
 • zaměříme se na rozmanitou nabídku vzdělávacích cest rozvíjejících potenciál každého žáka
 • budeme využívat pro svůj rozvoj další projektové nabídky a dotační programy

 

Vnitřní podmínky

 • školní vzdělávací program bude aktuálně upravován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 • budeme podporovat rozvoj zdravého klimatu školy
 • našim hlavním pedagogickým cílem i nadále bude rozvoj žáků jako všestranných osobností
 • své působení na žáky zaměříme především na rozvoj komunikace a odpovědnosti za proces vlastního učení, zdraví i životní prostředí
 • budeme usilovat o spolupracující, genderově a věkově vyvážený pedagogický sbor
 • naším cílem je mít prostory, které jsou moderně a funkčně vybavené
 • budeme rozšiřovat nabídku mimoškolních aktivit

 

Komunita

 • škola se stane centrem vzdělanosti a kultury naší obce
 • budeme prohlubovat vztahy s veřejností založené na otevřenosti a důvěře
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.