Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Kolárna

Vloženo: 10.10.2019 | Zobrazeno: 3878x
Provozní řád školního úložiště kol a koloběžek - Staroklánovická 230 - "kolárna" (č. j. 227-2014/miku ze dne 10. 4. 2014)

Čl. 1 Základní ustanovení

Provozní řád se vztahuje na školní úložiště kol a velkých koloběžek (dále jen "kolárna") provozované Masarykovou ZŠ, P9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 a je závazný pro jeho provozovatele a uživatele. Provozovatel je uvedený výše; uživatelem se stává pracovník / pracovnice školy, žák / žákyně školy či jeho zákonný zástupce, případně jím jmenovaná osoba po zaregistrování se u provozovatele. Do kolárny není volný přístup neregistrovaných osob, s výjimkou žáků ŠD a jejich vychovatelek při organizovaném průchodu tímto prostorem.

Čl. 2 Funkce kolárny

Kolárna je místo určené k bezpečnému odložení kola nebo koloběžky (kolového typu) do držáku na kola, na dočasnou dobu, v prostoru, který je vymezen oplocením a je zajištěn zamykatelnou brankou směrem do volně přístupného prostoru. Kola či koloběžky se odkládají pouze do zde umístěných stojanů na kola, nikoliv volně do prostoru nebo opřením o zeď budovy, či plotu. Kolo nebo koloběžku si zajišťuje proti odcizení sám uživatel uzamčeným spojením kola nebo koloběžky se stojanem. 

Čl. 3  Provozní doba kolárny

1) Provozní doba kolárny je sezónní, jen v době školního vyučováni -  od 07:15 hod do 17:30 hod – v návaznosti na počasí. V pozdním podzimním, zimním a časném jarním období je kolárna mimo provoz. 

2) Mimo vymezenou dobu není kolárna v provozu – zanechané věci nepodléhají ochraně provozovatele.

3) Zajištění prostoru – prostor kolárny je oplocen a zajištěn zamykacími brankami, je monitorován a kontrolován zaměstnanci školy.

Čl. 4  Povinnosti uživatelů

1) Vyplnit formulář a registrovat se u provozovatele, u nezletilých s potvrzením svého zákonného zástupce – formuláře vydává a přijímá pan školník.

2) Seznámit se s provozním řádem kolárny a ten dodržovat.

3) Převzít klíč od vstupní branky do vlastního opatrování – po uhrazení vratné zálohy 100,- u pana školníka

4) Při každém odložení kola či koloběžky do stojanu v prostoru kolárny kolo/koloběžku řádně spojit a uzamknout se stojanem.

5) Odkládat kola/koloběžky do stojanů tak, aby nedocházelo k jejich poškození, pádu apod.

6) Respektovat právo na časové pořadí v umístění kola/koloběžky do stojanu – přednost má ten, kdo je v prostoru kolárny dříve.

7) Respektovat obsazenost stojanů v kolárně a další kolo/koloběžku již neumisťovat; situaci oznámit panu školníkovi (při jeho nepřítomnosti pedagogickému pracovníkovi školy) a v součinnosti s ním uložit provizorně kolo/koloběžku na jiné určené místo.

8) Před uložením kola/koloběžky provést jeho vizuální kontrolu – případné závady oznámit panu školníkovi; odejmout vyjmutelné vybavení (tachometr, svítilna apod.); nenechávat na kole/koloběžce příruční zavazadla s osobními věcmi.

9) Chovat se v prostoru kolárny v souladu se společenskými pravidly a být šetrný k ostatním uloženým kolům či koloběžkám; neohrožovat manipulací s kolem/koloběžkou bezpečnost svoji ani druhých.

10) Na vyžádání prokázat se v prostoru kolárny pracovníkovi školy.

11) Pokaždé při příchodu a odchodu řádně uzamykat odložené kolo/koloběžku a vstupní branku přiděleným klíčem.

12) Nahlásit neprodleně panu školníkovi (při jeho nepřítomnosti pedagogickému pracovníkovi školy) případné zjištěné nesrovnalosti – poškození – zcizení svého kola/koloběžky, poškození zámku branky, ztrátu klíče, či jiný technický problém zajištění kolárny.

13) Při ztrátě klíče od branky dojednat s panem školníkem vydání náhradního klíče (úhrada = cena klíče).

14) Respektovat provozní dobu kolárny – mimo uvedené časy prostory kolárny nepoužívat.

15) Respektovat pravidla provozu na pozemních komunikacích – na chodnících, při příchodu a odchodu.

16) Informovat se o aktuálních opatřeních k provozu kolárny na webu ZŠ – sekce "Na kole do školy".

Čl. 5) Povinnosti provozovatele

1) Vykonávat správu kolárny v souladu s její funkcí, zajišťovat její bezproblémový provoz.

2) Dbát na dodržování provozního řádu kolárny uživateli.

3) Informovat včas uživatele o všech důležitých opatřeních z hlediska provozu kolárny.

4) Řešit včas případné problémy uživatelů spojené s provozem kolárny (v případě hlášené ztráty či poškození uloženého kola/koloběžky v součinnosti s uživatelem příp. zákonným zástupcem žáka).

Čl. 6) Závěrečná ustanovení

1) Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a pro pracovníky provozovatele kolárny.

2) Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto provozního řádu a nerespektování pokynů pracovníků provozovatele.

3) V případě nerespektování provozního řádu nebo pokynů pracovníků provozovatele má provozovatel právo uživatele z kolárny vykázat, případně mu odebrat klíč a zakázat další využívání kolárny.

4) Provozní řád je zveřejněn vyvěšením u vstupu do kolárny v prostoru školy a na webu školy - http://www.zspolesna.cz v sekci Dokumenty.

5) Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

 

Provozní řád školního uložiště kol a koloběžek (Velikost: 82.44 kB)

               

       

 

                                                                                                                                            

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.
Nastavení cookies
Cookies
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek.

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozu těchto stránek. S technickými (funkčními) cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytovat. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Technické cookies používané na webových stránkách: Cookies PHPSESSID slouží k přihlašování administrátorů webu a neobsahují naprosto žádnou formu osobních údajů.

Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.