Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Pátek 10.07.2020
Polévka: 
polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Pondělí 13.07.2020
Polévka: 
polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Úterý 14.07.2020
Polévka: 
polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Pracovníci ŠPP

Vloženo: 17.3.2016 | Zobrazeno: 8503x |
Školní psychologové Zuzka, Richard a Míša si připravili nový kanál, jak oslovovat rodiče a žáky. Na jejich nové facebookové stránce najdete pravidelný přísun zajímavých informací z oblasti psychologie. V dnešní době například na téma, jak v sobě zvládat současnou náročnou situaci. Můžete jim taky napsat a chatovat či si zavolat přes messenger.

https://www.facebook.com/psychologovezspolesna 


Mgr. Marie Srchová - speciální pedagog pro 1.- 5. ročníky, vedoucí ŠPP

 


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy na tel. 721 245 043, 
                                tel. 281 045 357, srchova@zspolesna.cz


Vystudovala jsem ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a dále obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře antropologie a genetiky člověka jsem se v rámci postgraduálního studia zajímala především o fyziologický růst dítěte, jeho psychomotorický vývoj a klinickou auxologii. Během studií jsem se postupně seznamovala se speciální pedagogikou a psychologií, kterým jsem se v pozdějších letech začala naplno věnovat. V rámci praxe jsem pracovala s dětmi v Hamzově léčebně, na Psychiatrické klinice 1. LF UK ve VFN a na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK Motol. Vždy mě práce s dětmi velmi bavila a po skončení mateřské dovolené jsem se definitivně rozhodla pro práci s dětmi. V dalších letech, během studia speciální pedagogiky, jsem se zaměřila na žáky s poruchami autistického spektra (PAS). Především jsem se zabývala otázkou integrace žáků s PAS a přístupem pedagoga k nim v běžné základní škole. S žáky s PAS jsem později přišla do každodenního kontaktu během práce na bývalé praktické škole. Na této škole jsem několik let pracovala i jako třídní učitelka, kdy jsem získala bohaté a cenné zkušenosti nejenom s žáky s PAS, ale i s žáky se specifickými poruchami učení (SPU) a s žáky s kombinovaným postižením. Během dalšího studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pro získání rozšíření odborné kvalifikace spec. pedagoga a pro získání možnosti odborné diagnostiky, jsem se zaměřila na práci speciálního pedagoga v rámci školního poradenského pracoviště a na žáky s SPU v běžné základní škole. Velmi ráda se vzdělávám a účastním seminářů a kurzů, kde si obohacuji své poznatky a znalosti.


Vzdělání:

 • Ergoterapie 1. LF UK Praha
 • Biologie člověka, katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK Praha
 • Speciální pedagogika UJAK  Praha
 • Speciální pedagog Pedf UP Olomouc


Absolvované akreditované semináře a kurzy:

 • Řeč a problematika komunikace u osob s PAS
 • Dyslexie a dysortografie prakticky
 • Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty
 • Využití dotykových technologií pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Matematika názorně nejen pro děti s dyskalkulií
 • Český jazyk a matematika činnostně
 • Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost s možností využití online aplikace Včelka
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
 • Inkluze – novelizace vyhlášky 27/2016 Sb.
 • Podpůrná opatření v praxi
 • Program pro rozvoj pracovního tempa
 • Signály SPU na počátku školní docházky
 • SPU a jejich náprava
 • Podpůrná opatření u žáků s SPU
 • Čtení baví každého – prevence SPU
 • Diagnostika dyskalkulie
 • Využití relaxačních technik při práci s ADHD, ADD

 

Mgr. Richard Lukáš - psycholog

 

 Richard Lukáš

 Třídy 4.-6.

 Polesná 1690

 ST  7:30 – 13:30

 ČT  7:30 – 13:30

 

 lukas@zspolesna.cz

 

 281 011 533

 

Vystudoval jsem obor sociologie na Fakultě sociálních věd UK a následně psychologii na Filozofické fakultě UK. Několik let jsem pracoval jako konzultant ve společnosti QED GROUP, která se věnuje psychologickému poradenství a vzdělávání v korporátním sektoru. Od r. 2010 jsem pracoval jako lektor v z.s. Jules a Jim, kde jsem se věnoval rozvoji vztahů v třídních kolektivech a na školách, ale také organizování a vedení firemních a teambuildingových akcí v rámci sociálního podnikání této organizace. Na podobné pozici jsem působil také v organizaci Život bez závislostí. V letech 2013 až 2015 jsem rozvíjel podnikavost a podnikatelské dovednosti žáků ZŠ a studentů SŠ v rámci projektu Podnikavá škola. Jako lektor globálního rozvojového vzdělávání jsem působil také v organizaci ADRA. Od roku 2012 působím jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice, kde organizuji zážitkové a seberozvojové kurzy pro děti (např. děti z dětských domovů), pedagogické sbory i letní kurzy pro dospělé. Vedle práce v újezdské škole pracuji jako projektový manažer v o.p.s. EDUin, think tanku zaměřeném na vzdělávací politiku a inovace vzdělávacího systému. Společně s kamarády také pořádáme zážitkové rozvojové kurzy pro mezinárodní pracovníky s mládeží v rámci programu Erasmus+. Jako školní psycholog působím na újezdské škole od září 2017.

Mám bohaté zkušenosti v práci se skupinou v rámci zážitkové pedagogiky, lektorské praxe i primárně preventivních programů na školách. Jsem absolventem řady akreditovaných kurzů a výcviků:

 

03/2016

 Rodiče: nečekaní spojenci školy – 16 hodin (PhDr. David Čáp)

11/2014

 Transakční analýza „TA 101“ – 20h (PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.)

10/2014

 Diagnostika třídních kolektivů – 8h (PhDr. Richard Braun, Ph.D.)

10/2014–08/2015 

 Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice – 16 dní

06/2014

 Liminal Path – 7 dní
 (Švýcarsko, Learning Patnership for Creative Sustainability)

10/2013–05/2014 

 Kompletní krizová intervence - 152 hodin („D“ Liberec)

11/2012–04/2013 

 Instruktor pobytu a výchovy v zimní přírodě - 52 hodin (Hnutí GO!)

11/2011

 Školní šikana a kyberšikana - 8 hodin (PhDr. Michal Kolář)

 

 

Mgr. Zuzana Dolejšová - psycholog

 

Zuzana Dolejšová

Třídy 1.-3.

 

Staroklánovická 230

ÚT 8:00 – 12:00

ST 8:00 – 12:00

PÁ 8:00 – 12:00

dolejsova@zspolesna.cz

 

281 045 360

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své praxe jsem působila 3 roky jako vedoucí na psychoterapeutických stacionářích pro děti v psychiatrické ambulantní péči, 4 roky jsem pracovala jako učitelka v soukromých školkách a hlídala děti batolecího a předškolního věku. Během svých stáží jsem se zaměřila na děti se specifickými poruchami učení (DYS-centrum), na nadané děti (Centrum nadání) a na děti s výchovnými problémy (Středisko výchovné péče Klíčov). Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu zvládání rozvodu rodičů dětmi. Jsem matka dvou dětí.

 

Další vzdělání:

 • Kurz kompletní krizové intervence - akreditace MPSV, osvědčení pro pracovníka v sociálních službách
 • Systemická psychoterapie a psychologické koučování
 • Práce s výchovnými problémy ve třídě
 • Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o dítě
 • Práce s nadanými žáky - žáci předškolní a žáci 1.stupně ZŠ
 • Diagnostika míry školní připravenosti - užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti
 • Diagnostika třídních kolektivů - dotazníky B-3 a B-4
 • Kurz Zipyho kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 5 - 7 let) 
 • Kurz Jablíkovi kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 7 - 9 let)
 • Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)
 • Intervence ve školní třídě
   


 

Mgr. Michaela Kasalická - psycholog

 

Michaela Kasalická

Třídy 7.- 9.

Polesná 1690

PO 9-13

ÚT 9-13

ST 9-13

kasalicka@zspolesna.cz

 281 011 533

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v průběhu studia jsem absolvovala zahraniční studijní pobyty ve Španělsku a v Německu. Během své dosavadní praxe jsem mimo jiné doučovala a poskytovala psychosociální podporu dětem ze znevýhodněných rodin v rámci projektu „Kámoš“ Barevného světa dětí. Dále jsem působila jako lektorka volnočasových aktivit (logopedická školka Julinka, Rytmus, DDM Nýrsko) a vedoucí na příměstských dětských táborech (DDM Nýrsko). V pražském ABA centru jsem pracovala s dětmi s neurovývojovými poruchami (především s dětmi s poruchami autistického spektra) metodou aplikované behaviorální analýzy. Zúčastnila jsem se integračních víkendů občanského sdružení pro hipoterapii Caballinus. Pozici školní psycholožky jsem si vyzkoušela v International Montessori School of Prague a v současné době pracuji již pátým rokem jako učitelka v MŠ a LMŠ Velíček.

Ve svém volném čase ráda cestuji, pohybuji se v přírodě a na horách (pešky, na lyžích, na kole, na laně), čtu a trávím čas s přáteli a rodinou.

 

 

Vzdělání:

 •        Psychologie, FF UK

 

Další vzdělání:

 •        Započatý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii
 •        Kompletní krizová intervence
 •        Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím
 •        Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo
 •        Kurz první pomoci
 •        Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – základní vzdělávání

 

 

Bc. Klára Tvrzová - speciální psycholog


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy tvrzova@zspolesna.cz


Speciální pedagog pro 4.- 9. třídu pro žáky s podpůrným opatřením 2. – 4. stupně, metodická podpora a poradenství pro žáky s OMJ


Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení. Patnáct let jsem pracovala v Zařízení pro děti–cizince jako speciální pedagog a odborný vychovatel.


Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, sport a cestování.

 

Kurzy a semináře:

 • Jednání s agresivním klientem
 • Kurz odborné způsobilosti k péči o děti do zahájení školní docházky
 • ADHD nebo LMD? Poruchy chování
 • Stavební kameny výuky žáků s odlišným mateřským jazykem 
 • Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
 • Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření