Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Vloženo: 21.2.2021

Vážení rodiče,

 

vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, ve kterém tráví značnou část dne, dospělí i vrstevníci, se kterými tráví den, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě vstup do školy zvládlo, mělo by být zralé fyzicky, psychicky, pracovně, sociálně i emočně. Zrání dítěte je nerovnoměrné, každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Materiál (Materiál pro PV, č. j.MSMT-9482/2012-22) nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. My Vám níže nabízíme přehled toho nejdůležitějšího.

 

 1. 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
 • Zvládnu poskočit a chvilku poskakovat na jedné nebo druhé noze a chytit a hodit míč.
 • Umím se obléknout, převléknout, obouvat i zouvat. Poradím si s knoflíky, zipy, i tkaničkami.
 • Při jídle používám příbor, uklidím po sobě a umyji si ruce.
 • Zvládnu se vysmrkat a obsloužit se na WC.
 • Umím uklidit knížky, pastelky i hračky tam, kam patří.

 

 1. 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
 • Zvládnu být bez rodičů.
 • Zvládnu si hrát s ostatními podle dohodnutých pravidel.

 

 1. 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 • Dovedu poslouchat příběh a povídat si o něm s rodiči.
 • Zvládnu popsat to, co vidím kolem se.

 

 1. 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
 • Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvami.
 • Umím stříhat nůžkami, navlékat korálky, lepit.
 • Umím napodobit základní tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník).

 

 1. 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 • Poznám barvy a dokáži je i sám pojmenovat. Poznám jednoduché tvary.
 • Zvládnu najít rozdíly mezi obrázky. Poznám, když na obrázku něco chybí.
 • Zvládnu vytleskat slabiky ve slově.
 • Poznám rozdíl mezi měkkou a tvrdou a krátkou a dlouhou hláskou. 

 

 1. 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
 • Zvládnu po jedné napočítat do 5 (10). Zvládnu ukázat na prstech nebo na předmětech počet.
 • Poznám větší a menší počet (v rozsahu do pěti prvků).
 • Poznám základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.).
 • Zvládnu roztřídit předměty podle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti).
 • Rozumím pojmům jako je: nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes, dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký.

 

 1. 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
 • Dokáži se soustředit na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.).
 • Zvládnu si zapamatovat, co jsem viděl, slyšel, zažil a mluvit o tom.
 • Pamatuji si říkadla, básničky, písničky.
 • Zvládnu splnit zadaný úkol a dokončit jej.

 

 1. 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
 • Umím pozdravit, požádat, poděkovat.
 • Zvládnu spolupracovat ve skupině.
 • Dokáži počkat, než na mě přijde řada, podělit se o hračky.

 

 1. 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
 • Zvládnu poslouchat hudební nebo divadelní představení, sportovní nebo slavnostní akce a o svých zážitcích mluvit.
 • Znám pohádky, příběhy, písničky a umím vytleskat rytmus.
 • Tvořím z modelíny, kreslím, maluji, stříhám, lepím, stavím, vyrábím, hraji si např. na školu, rodinu, na cestování, na lékaře atd.

 

 1. 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
 • Znám své jméno a příjmení, adresu a vím, jak se jmenují rodiče.
 • Znám své blízké okolí – hřiště, obchody atd.
 • Zvládnu vyřídit drobný vzkaz, říci si o to, co potřebuji, se zeptat na to, čemu nerozumím.
 • Vím, jak se mám chovat např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici atd. a snažím se to dodržovat.
 • Zvládnu pojmenovat části těla i některé orgány, rozlišuji pohlaví, rozlišuji různá povolání, pomůcky, nástroje, znám jména několika rostlin, stromů, zvířat, znám dopravní prostředky atd.
 • Znám proměny ročních období, vím něco o naší zemi.

 

Desatero dětí pro rodíče předškoláka dle MŠMT (Velikost: 205.56 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.