Kotva
Ekoškola
 
 
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
14.08.2020
Nezadáno
17.08.2020
Nezadáno
18.08.2020
Nezadáno

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Ekoškola

Vloženo: 22.2.2016 | Zobrazeno: 10344x


Mgr. Anna Kousalová

Mgr. Ilona Poláková

Mgr. Tomáš Prager

 

Naše škola se od října 2014 oficiálně zapojila do programu EKOŠKOLA. Je to mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

 

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy, od letošního roku i pro školy mateřské. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.  

 

Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní. Informace na ekonástěnce v Polesné, II. patro hlavní budovy.

 

 

 

 

7 kroků:           1. Ekotým

                        2. Analýza

                        3. Plán činností

                        4. Monitorování a vyhodnocování

                        5. EV (environmentální výchova) ve výuce

                        6. Informování a spolupráce

                        7. Ekokodex

 

1. EKOTÝM 

Tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu žáků, učitelů, provozních zaměstnanců a také třeba rodičů nebo odborníků. Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků  na škole.
                                                          Ekotým 2019/2020

 Ekotým 2018/2019


2. ANALÝZA 

Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech. Díky ní zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.

 

 

3. PLÁN ČINNOSTÍ 

S pomocí výsledků, které nám dá Analýza, navrhneme a uskutečníme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje.  

 

 

4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Průběžně budeme zjišťovat, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali. Vyhodnotíme dopad našich aktivit.  Bez toho bychom totiž nezjistili, jestli naše snažení mělo nějaký smysl.

 

5. EV VE VÝUCE

Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny žáky a učitele v rozšiřování znalostí, dovedností a postojů v environmentální výchově. Širší znalost ve všech tématech programu Ekoškola pomáhá nacházet jak souvislosti, tak často i řešení environmentálních problémů.


6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím k zviditelnění a pochopení naši činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.

 

7. EKOKODEX

Společně ve škole vymyslíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí.

Na škole proběhla soutěž o nejlepší návrh na výtvarné ztvárnění Ekokodexu. Soutěže se zúčastnili všichni žáci 2. stupně naší ZŠ. Z 30 vybraných návrhů volili žáci ten, který se jim nejvíce líbil a který bude školu reprezentovat. Zvítězila žákyně 7. A Nikola Vosyková (školní rok 2014/2015). Je autorkou loga Ekokodexu s šesti pravidly 2016.

Její výtvarný návrh bude doplněn 6 pravidly Ekokodexu.

 

2014/2015

2016/2017

SVÍTÍME, jenkdyž je zapotřebí
VĚTRÁME s rozmyslem
ROZTAHUJEME žaluzie, když nemusíme svítit
DBÁME na hezké a zdravé prostředí školy
KOHOUTKY pouštíme jen na potřebnou chvíli
VYHAZUJEME odpadky vždy do správného koše


2017/2018

Vloženo: 9.10.2019 | Zobrazeno: 100x
Ve školním roce 2018/19 Masarykova ZŠ v Újezdě nad Lesy navázala na úspěšné zapojení se do mezinárodního programu Ekoškola pod záštitou vzdělávacího centra TEREZA a MŠMTV.  Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen sedmi kroky,  které školu a její Ekotým provázejí programem a zaručují naplnění kritérií pro obhajobu mezinárodního ocenění. 

Vloženo: 6.10.2019 | Zobrazeno: 92x
Od pátku 4.10. do soboty 5.10. bylo možné zhlédnout v Areálu snů tradiční podzimní výstavu, kterou připravili újezdští zahrádkáři. Inspiraci naleznete v přiložené fotogalerii ...

Vloženo: 30.9.2019 | Zobrazeno: 82x
Od 25. do 30.9. proběhl na naší škole ekologický vzdělávací program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách. Zúčastnili se ho žáci 1.a 2.tříd na 1. stupni a žáci 5.-7. tříd na 2. stupni. Jeden lektor se celý den věnoval problematice třídění a recyklace odpadu ...

Vloženo: 30.9.2019 | Zobrazeno: 139x
13.9 a 16.9.2019 se na 1. stupni Masarykovy ZŠ uskutečnil nový vzdělávací program "DIVOKÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA", který připravila Ornita pro školní rok 2019/2020. Akce se zúčastnily 1. – 3. ročníky + 0. ročník + dvě třídy 4. ročníku ...

Vloženo: 11.6.2019 | Autor: Eva Danielová | Zobrazeno: 121x | Zatím neupraveno
Také v letošním školním roce se MZŠ zapojuje do školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky Recyklohraní ...

Vloženo: 2.9.2019 | Zobrazeno: 99x

Vloženo: 3.5.2019 | Zobrazeno: 72x
Ve čtvrtek 2.5. se v Újezdském muzeu konala vernisáž výstavy Oheň, dar přírody, aneb I z malé jiskry velký oheň bývá ...

Vloženo: 24.4.2019 | Zobrazeno: 56x
V dopoledních hodinách 23.4. se třídy naší školy a družina zúčastnily pestrého programu, který ke Dni Země připravil Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 21 ...

Vloženo: 11.7.2018 | Autor: Eva Danielová | Zobrazeno: 357x | Zatím neupraveno
Dne 20. června 2018 proběhlo v prostorách Valdštejnského paláce Senátu PČR slavnostní předávání mezinárodních titulů programu Ekoškola. Celkem má v současnosti v celé ČR tento titul 152 středních, základních a mateřských škol. Propůjčuje se na dva roky a po uplynutí tohoto období si škola titul musí znovu obhájit, pokud chce, aby jí zůstal.

Vloženo: 18.4.2018 | Zobrazeno: 82x
V sobotu 14. dubna se konala vernisáž výstavy Slunce, hvězda zářivá. Výtvarné práce dětí Masarykovy ZŠ jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii, poezie v článku.

Celkem: 25 článků