Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Ochrana osobních údajů

Vloženo: 20.6.2023
GDPR je nová úprava nakládání s osobními údaji fyzických osob, jejímž primárním účelem je chránit tyto údaje před zneužitím, zabránit nakládání s osobními údaji nad rámec zákona či vlastního přání subjektu těchto údajů. Nařízení dále přináší či zpřesňuje například práva na informace o tom, jaké údaje jsou zpracovávány, kým a jakým způsobem.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vás, jako subjekt údajů a zákonné zástupce subjektů údajů, informujeme o způsobu a rozsahu zpracování a ochrany osobních údajů.   

 

Masarykova základní škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 47608579 (dále jen „Škola“) jako správce osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením a platnou legislativou ČR. Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými v článku 6 Obecného nařízení, tj. zejména v rámci plnění právních povinností, které se na školu vztahují; plnění smlouvy; plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je Škola pověřena; pro účely oprávněných zájmů správce či třetí osoby či na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Všechny osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola jmenovala dle čl. 37 Obecného nařízení a v souladu s § 14 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Velikost: 357.86 kB)

 

Bližší informace o základních aspektech zpracování osobních údajů a o Vašich právech a způsobech jejich uplatnění naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů (Velikost: 655.54 kB)

 

V případě, že se na nás budete chtít obrátit s podnětem, dotazem či žádostí o uplatnění Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nebo údajů Vašich dětí, lze tak učinit (nejlépe písemně) prostřednictvím podání žádosti adresované správci nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů na níže uvedených kontaktech.

 

Uplatněním práv subjektů údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Z tohoto důvodu dbáme na dostatečné ověření identity žadatele, který právo uplatňuje.

 

Kontaktní údaje na správce osobních údajů:

Název:                      Masarykova základní škola, Praha 9 – Újezd na Lesy, Polesná 1690

Kontaktní adresa :    Polesná 1690, 190 16  Praha 9

Ředitel školy:            Mgr. Libor Skala

Telefonní číslo:        +420 281 011 512

ID datové schránky: j3ikmys

E-mailová adresa:    skala@zspolesna.cz

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení:     Mgr. Lenka Grygarová

Telefonní číslo:         +420 776 378 113

E-mailová adresa:  poverenec@zspolesna.cz

 

Žádost lze podat těmito způsoby:

- prostřednictvím datové schránky, z datové schránky subjektu údajů

- písemně poštovní zásilkou na adresu školy (vyřízení žádosti bude zasláno do vlastních rukou)

- e-mailem, zaslaným na adresu pověřence nebo správce, opatřeným zaručeným elektronickým podpisem  

- osobně, na adrese správce, s ověřením totožnosti při podání žádosti

 

Pokud se i nadále domníváte, že došlo k porušení Obecného nařízení, máte právo obrátit se na dozorový úřad (čl. 77 Obecného nařízení), tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, kontaktní adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.gov.cz , více informací naleznete na https://uoou.gov.cz/ .

 

Mgr. Libor Skala

ředitel školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Popis jednotlivých cookies a další informace naleznete v Zásadách použití cookies
Zásady používání cookies
Tyto zásady, týkající se souborů cookies, Vám poskytují informace o tom, jak naše škola Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná využívá soubory cookies na svých webových stránkách.

Soubory cookies jsou datové informace ukládané do koncových zařízení subjektů údajů nebo sloužící k získání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních subjektů údajů ve smyslu § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Mohou obsahovat jedinečné identifikátory či jiné informace, které jsou osobními údaji ve smyslu Obecného nařízení (GDPR).

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz a fungování těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není dle výše uvedeného ustanovení § 89 zákona o elektronických komunikacích, potřeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.
Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit Váš souhlas, tyto webové stránky nevyužívají. Technické cookies používané na těchto webových stránkách:

PHPSESSID; cookie slouží k přihlašování administrátorů webu; expirace cookie je relace.


Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.

Cookie použité na našich webových stránkách neslouží ke sběru informací, které by odhalily Vaši osobní identitu.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek ohledně používání souborů cookies nás můžete kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese: stastkova@zspolesna.czTyto Zásady používání cookies byly naposledy aktualizovány dne 20. 6. 2024.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.