Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Přihlášky k přijímací zkoušce na SŠ 2022 a vydávání zápisových lístků

Vloženo: 26.10.2021 | Zobrazeno: 3121x
Informace k jednotné přijímací zkoušce 2022 včetně termínů a formuláře přihlášek viz níže …

 

TERMÍNY PRO VYZVEDNUTÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ

Vzhledem k současné pandemické situaci, kdy si přihlášku zatím vyzvedlo minimum žáků, PŘESOUVÁME TERMÍNY PRO VYZVEDNUTÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ. Pro tyto lístky si přijdou ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI žáků, kteří přestupují na SŠ, ve dnech:

 

v úterý 22. 3. 2022 od 15:00 do 18:00

 

ve středu 23. 3. 2022 od 14:00 do 19:00

 

ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 14:00 do 16:00

 

Zápisové lístky bude vydávat výchovná poradkyně Hana Cermonová v kabinetu výchovné poradkyně – Polesná 1690, 1. patro, dveře A205

 

Převzetí zápisového lístku je nutné potvrdit podpisem zákonného zástupce.

 

V případě, že se vám tyto termíny nehodí, obraťte se na výchovnou poradkyni na čísle 728 877 741.

 

 

 

POSTUP VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ

 

- na mailovou adresu cermonova@zspolesna.cz pošlete prosím tyto údaje nejpozději do 11. 2. 2022:

 

jméno a příjmení žáka, třída
adresa trvalého bydliště
doručovací adresa (pokud je jiná než adresa trvalého bydliště)
jméno a příjmení zákonného zástupce, který bude uvedený na přihlášce
jméno a adresa 1. školy, na kterou se žák hlásí, obor vzdělání
jméno a adresa 2. školy, na kterou se žák hlásí, obor vzdělání

 

- po vyplnění přihlášky od školy si ji budete moci vyzvednout a rovněž obdržíte zápisový lístek

 

- připomínáme, že přihlášky na školy, kde se koná talentová zkouška, se musí podat do

30. 11. 2021 a na ostatní SŠ do 1. 3. 2022 (tisk přihlášek až po pololetním vysvědčení)

- uchazeči na školy s talentovou zkouškou musí přihlášku předat škole do 15. 11. 2021

 

Potvrzení od lékaře až na přihlášku potvrzenou od školy a ověřte si prosím, zda SŠ zdravotní potvrzení vyžaduje.

 

 

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ VIZ NÍŽE

Sdělení MŠMT k termínům přijímacích zkoušek:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/2021_Sdeleni_o_terminech.pdf (Velikost: neznámá)

Termíny pro podání přihlášek – 1. kolo přijímacího řízení:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

 

Jednotná přijímací zkouška:

https://prijimacky.cermat.cz/

Stránky MŠMT:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.