Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Hlavičky

Vloženo: 4.4.2016 | Zobrazeno: 9016x

Mgr. Blanka Litov Černá

Telefon 281 045 351, 281 011 536
E-mail  cerna@zspolesna.cz 

 

konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

V základní škole v Újezdě nad Lesy se od roku 2010 jako na jedné z prvních začal realizovat projekt „Hlavičky“ na podporu nadaných žáků. Vedení školy se vždy snažilo zajistit vzdělávání nejen „střednímu“ proudu, ale podporovat i žáky, kteří nějakým způsobem vybočovali. Podpora nadaných dětí má tak na naší škole již desetiletou tradici. Během této doby se naše škola umísťovala na předních místech vzdělávacích soutěží a olympiád a vlastní několik cen za nejlepší základní školu Prahy 9 ve vzdělávacích soutěžích. Realizace projektu Hlavičky tak zvedá prestiž naší základní školy.

 

Při práci s nadanými dětmi se soustředíme především na rozvoj v oblasti schopností a dovedností v matematice a rozvoj schopností a dovedností v oblasti jazykového rozvoje – českého jazyka. Děti docházejí na rozvíjející hodiny v rámci dopolední výuky v malých skupinách podle ročníku (1. – 5. ročník). Jedno dítě může dle svého nadání docházet i na dvě hodiny týdně.

 

Pro žáky je velmi zajímavým a inspirujícím obsahem výuky příprava na různé matematické a logické soutěže. Tento styl práce je může vést k úspěchu, z něhož mají velkou radost.

 

Cílovou skupinou Hlaviček je nadané dítě, které je většinou vývojově urychlené se širokou slovní zásobou, má potřebu a chuť se učit nové věci, je zvědavé, rychle chápe a má velkou vytrvalost, překvapující nápady, vytváří si nová řešení úloh a problémových situaci. Nadání může mít samozřejmě i své negativní projevy v jisté asociálnosti, menší přizpůsobivosti, netrpělivosti, časté kritice, přecitlivělosti…

 

Děti vytipovávají jejich učitelé, kteří přímo ve výuce nejkvalifikovaněji dovedou posoudit nadání dítěte. Občas doporučí docházení na Hlavičky školská poradenská zařízení (tento systém však není příliš pružný).

 

Součástí práce učitele Hlaviček je i pořádání základních kol vzdělávacích soutěží, komunikace s pořadateli krajských a státních soutěží a informace veřejnosti o případných úspěších našich žáků.

Ve školním roce 2019 – 2020 bylo v projektu Hlavičky zapojeno 74 dětí, tvoří 7% z celkového počtu dětí na naší základní škole.

Podařilo se popáté za sebou získat prestižní ocenění v rámci celé Prahy 9 - první nejúspěšnější základní škola ve vzdělávacích soutěžích a olympiádách školního roku 2018/19. Model péče o talenty jednoznačně funguje a má své výsledky.

Škola spolupracovala s organizací Mensa – jak ve sdílení metodických materiálů, tak účastí na  testování a na Logické olympiádě, kterou tato organizace pořádá.

 

Zpracovala Mgr. Blanka Litov Černá, vedoucí Hlaviček

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Popis jednotlivých cookies a další informace naleznete v Zásadách použití cookies
Zásady používání cookies
Tyto zásady, týkající se souborů cookies, Vám poskytují informace o tom, jak naše škola Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná využívá soubory cookies na svých webových stránkách.

Soubory cookies jsou datové informace ukládané do koncových zařízení subjektů údajů nebo sloužící k získání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních subjektů údajů ve smyslu § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Mohou obsahovat jedinečné identifikátory či jiné informace, které jsou osobními údaji ve smyslu Obecného nařízení (GDPR).

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz a fungování těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není dle výše uvedeného ustanovení § 89 zákona o elektronických komunikacích, potřeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.
Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit Váš souhlas, tyto webové stránky nevyužívají. Technické cookies používané na těchto webových stránkách:

PHPSESSID; cookie slouží k přihlašování administrátorů webu; expirace cookie je relace.


Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.

Cookie použité na našich webových stránkách neslouží ke sběru informací, které by odhalily Vaši osobní identitu.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek ohledně používání souborů cookies nás můžete kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese: stastkova@zspolesna.czTyto Zásady používání cookies byly naposledy aktualizovány dne 20. 6. 2024.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.