Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Středa 19.12.2018
Polévka: 
Frankfurtská polévka
Hl. jídlo1: 
Zelňáky - pečené zelné čtverečky, Brambory maštěné máslem,obloha
Hl. jídlo 2: 
Pizza se šunkou a sýrem
Čtvrtek 20.12.2018
Polévka: 
Vývar s drožďovým kapáním a zeleniniou
Hl. jídlo1: 
Zapečené těstoviny s uzeným masem, Červená řepa,ovoce
Hl. jídlo 2: 
Šopský salát, pečivo,ovoce
Pátek 21.12.2018
Polévka: 
Vývar se zavářkou a zeleninou
Hl. jídlo1: 
Hamburská vepřová pečeně, Houskový knedlík
Hl. jídlo 2: 
Hamburská vepřová pečeně, Houskový knedlík

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Aktuální zápis

Vloženo: 29.3.2016 | Zobrazeno: 6308x |

Informace pro rodiče dětí, které jsou přijaty do přípravného ročníku

Na Masarykovu základní školu, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, byli do přípravného ročníku pro školní rok 2018/2019 přijati žáci s tímto pořadovým číslem:
17, 51, 126, 154, 205, 207, 208, 209, 210

Mgr. et. Bc. Alena Sochůrková, ředitelka školy

Minimální počet přijatých žáků do přípravného ročníku je splněn. Rodiče dalších zájemců o vzdělávání v přípravném ročníku základní školy stále ještě mohou podat vyplněnou přihlášku, případně pro upřesnění kontaktovat školu na tel. 281045311 (L. Klupáková, zástupkyně pro I. stupeň), 281011512 (A. Sochůrková, ředitelka školy).
Na Masarykovu základní školu, Praha 9-Újezd nad Lesy, Polesná 1690, byli k základnímu vzdělání pro školní rok 2018/2019 přijati do I. ročníku žáci s tímto pořadovým číslem:


1; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22;  24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 36; 37; 38;40; 41;42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 104; 105; 106; 107; 108; 111; 112; 113; 115; 116; 117;  119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 127; 128; 129; 130; 131; 134; 135; 136; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 149; 150; 151; 153; 154; 155; 157; 158; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 173; 174; 175

Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, ředitelka školy

Prosíme rodiče těch přijatých žáků, kteří nastoupí na jinou školu, aby tuto změnu neprodleně oznámili na email :masarykova@zspolesna.cz  z důvodu postoupení míst nepřijatým zájemcům o vzdělávání v naší škole. Děkujeme za pochopení.K zápisu se dostavilo 204 dětí z Újezda nad Lesy, Koloděj, Sibřiny a Květnice. Z 30 žádostí o odklad povinné školní docházky žádají zatím rodiče 8 dětí o zařazení do přípravného ročníku.
„Rozhodnutí o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání“ na naší škole bude pod přiděleným evidenčním číslem zveřejněno nejpozději do 7.5.2018 na stránkách školy.

Ve středu 13.6.2018 se bude od 16 hodin konat pro děti a rodiče dílnička a první informativní třídní schůzka pro budoucí prvňáčky.

Lenka Klupáková, zástupkyně pro I. stupeň Masarykovy ZŠ


Informace pro rodiče: zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 se bude konat ve čtvrtek 12.4. a v pátek 13. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hod v budově I. stupně Masarykovy ZŠ - Staroklánovická 230 (budova v parku). od 1.9.2018 bude otevřen přípravný nultý ročník.

 


Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání v Masarykově základní škole:

1) Přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ze spádové oblasti Praha 9 – Újezd nad Lesy

2) Děti s trvalým pobytem na území MČ  Praha - Koloděje, která má s MČ Praha 21 uzavřenu "Dohodu o zajištění podmínek pro zahájení  plnění povinné školní docházky"

3) V případě dalších volných míst a rozhodne o přijetí dětí los

 

Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu předložit doporučení pedagogicko - psychologické poradny a dětského nebo odborného lékaře (případně po domluvě dodatečně dodat zástupkyni L. Klupákové, tel. 281 045 311, klupakova@zspolesna.cz).

 

Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o zařazení do nultého ročníku, je nutné u zápisu předložit doporučení pouze pedagogicko - psychologické poradny.

 

Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, ředitelka školy

 

Přípravný nultý ročník  od 1. 9. 2018 na Masarykově ZŠ

 

Nultý ročník bývá zřizován při základní škole pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určen pro děti s odloženou školní docházkou nebo děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a má jim pomoci k bezproblémovému vstupu do školy.

Cílem přípravné třídy je systematicky připravit dítě k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu a pomoci mu vyrovnat jeho vývoj. Výhodou je, že třída je umístěna na půdě školy a dítě se tak pozvolna seznamuje s prostorem a režimem školy, poznává další učitele, starší spolužáky, jídelnu, školní družinu. Další výhodou je menší počet žáků a možnost individuální práce.

 

  • Přípravný ročník je organizován jako polodenní vzdělávání, kdy dítě pracuje 4 vyuč. hodiny denně. Po jejich skončení může odcházet domů nebo navštěvovat školní družinu.
  • Práce v nultém ročníku se řídí Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
  • Maximální počet dětí ve třídě je 15. Nezapočítává se do povinné školní docházky a děti nejsou klasifikovány.
  • O zařazení do této třídy rozhoduje ředitel příslušné školy na základě žádosti rodičů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
  • Docházka do přípravné třídy je bezplatná, rodiče hradí pouze příspěvek na materiál a pracovní sešity, obědy a školní družinu.
 

Informace k zápisu: jedna 1. třída s montessorri prvky

Ve školním roce 2018/2019 plánuje naše škola otevřít jednu 1. třídu s montessori prvky. Abychom vám usnadnili rozhodování, zda by tato třída byla pro vaše dítě vhodná, sestavili jsme přehled obecných montessori principů ...
 
Třída s montessori prvky.pdf (Velikost: 55.66 kB)