Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Čtvrtek 27.02.2020
Polévka: 
Špenátová
Hl. jídlo1: 
Čevabčiči, Brambory maštěné máslem, Kyselá okurka, Ovocný kompot
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Pátek 28.02.2020
Polévka: 
Krupicová s vejcem a zeleninou
Hl. jídlo1: 
Drůbeží maso na paprice, Těstoviny,
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Pondělí 02.03.2020
Polévka: 
Rychlá s vejci a zeleninou
Hl. jídlo1: 
Kynuté knedlíky s borůvkovým přelivem a tvarohem
Hl. jídlo 2: 
Zeleninový salát s krabím masem ,kuskusem

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Aktuální zápis

Vloženo: 29.3.2016 | Zobrazeno: 8853x |

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2020/2021 se koná ve čtvrtek 2.4. a v pátek 3.4. 2020 od 14 do 18 hodin v budově I. stupně, Staroklánovická 230.

1. třída s prvky Montessori pedagogiky

Ve školním roce 2020/21 bude v naší základní škole probíhat výuka s prvky Montessori pedagogiky ve dvou smíšených třídách, které vzniknou rozdělením stávajících  tříd s prvky 

Montessori pedagogiky -  1. A a 2. A a nástupem nových prvňáčků. V každé třídě tak budou zastoupeni žáci prvního, druhého a třetího ročníku, což umožní přirozenou spolupráci mezi dětmi napříč ročníky. Třídy povedou paní učitelky Mgr. Jitka Tmějová a Mgr. Martina Lehoučková.

 

Při výuce využíváme principy Montessori pedagogiky:

 • Výuka probíhá v připraveném a přehledném prostředí, které obsahuje materiál vhodný pro samostatnou práci. Dítě se učí všemi smysly, svým vlastním tempem, od konkrétního k abstraktnímu.
 • Dítě si samostatně volí činnost. To však neznamená, že střídá práci bez ukončení, nebo nedělá nic. Svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě, nebo že učitel vůbec nezasahuje do jeho vzdělávání. Nějakou činnost si dítě zvolit musí, učitel ji koordinuje a dává svobodu dítěti tam, kde je schopné převzít zodpovědnost. Postupnými kroky tak vede dítě k zodpovědnosti za vlastní vzdělávání se. Je důležité, aby rodiče důvěřovali svému dítěti i pedagogovi, který je vede.
 • Dítě si vybírá materiál, se kterým bude pracovat, i místo v prostoru třídy. Rozhoduje se také, jestli chce pracovat samo, nebo ve skupině.
 • Děti se učí tichosti, koncentraci na práci i kázni při neřízených činnostech.
 • Chyba je chápána jako běžný přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako zdroj nových poznatků.
 • Každé dítě potřebuje cítit sebeuspokojení ze své práce. Neustálé kladné či záporné hodnocení ze strany dospělého omezuje jeho svobodnou volbu činnosti a snižuje sebevědomí. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá. Nemělo by dělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo pro známky. 

 

 Způsob práce v naší třídě s prvky Montessori pedagogiky:

 • žáci nejsou hodnocení známkami, dvakrát za rok bude jejich práce ohodnocena SLOVNÍM hodnocením. V případě potřeby (odchod do jiné třídy / školy) bude hodnocení žáka převedeno do stupnice známek.
 • učitel si vede záznamy o pokrocích dítěte, které jsou spolu s portfoliem rodičům k nahlédnutí.
 • při práci nepoužíváme klasické učebnice a pracovní sešity, žáci tedy nepotřebují školní aktovku, ale batůžek a vybavený penál.
 • domácí příprava je individuální pouze v případě potřeby.
 • vyučování není rozděleno na vyučovací hodiny, ale probíhá v delších výukových blocích,. 
 • výuka anglického jazyka bude prolínat výukou.
 • část výuky bude probíhat formou ověřování teoretických znalostí v přírodě.


Věříme, že vám výše uvedené body pomohou s vaším rozhodováním.

Pokud však máte další dotazy, rádi je zodpovíme během dne otevřených dveří 
5. 2. 2020 od 14 do 17 hodin ve třídách 1.A a 2. A
nebo na emailu: lehouckova@zspolesna.cz.

Možnost podívat se do tříd na probíhající výuku plánujeme na 2. polovinu března. Přesný termín bude vyvěšen na webových stránkách školy a školním facebooku na konci února.

Rozhodnutí o přijetí do třídy s Montessori prvky je na vedení školy.
Přípravný nultý ročník při Masarykově ZŠ


Nultý ročník bývá zřizován při základní škole pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určen pro děti s odloženou školní docházkou nebo děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a má jim pomoci k bezproblémovému vstupu do školy.

Cílem přípravné třídy je systematicky připravit dítě k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu a pomoci mu vyrovnat jeho vývoj. Výhodou je, že třída je umístěna na půdě školy a dítě se tak pozvolna seznamuje s prostorem a režimem školy, poznává další učitele, starší spolužáky, jídelnu, školní družinu. Další výhodou je menší počet žáků a možnost individuální práce.

 

 • Přípravný ročník je organizován jako polodenní vzdělávání, kdy dítě pracuje 4 vyuč. hodiny denně. Po jejich skončení může odcházet domů nebo navštěvovat školní družinu.
 • Práce v nultém ročníku se řídí Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 • Maximální počet dětí ve třídě je 15. Nezapočítává se do povinné školní docházky a děti nejsou klasifikovány.
 • O zařazení do této třídy rozhoduje ředitel příslušné školy na základě žádosti rodičů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná, rodiče hradí pouze příspěvek na materiál a pracovní sešity, obědy a školní družinu.