Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Pondělí 09.12.2019
Polévka: 
Cibulová
Hl. jídlo1: 
Zeleninové rizoto s mungo fazolemi a quinoou, Červená řepa
Hl. jídlo 2: 
Halušky se špenátem a žampiony, Červená řepa
Úterý 10.12.2019
Polévka: 
Uzený vývar s bulgurem a zeleninou
Hl. jídlo1: 
Štěpánská vepřová pečeně,Těstoviny, Ovocný kompot,
Hl. jídlo 2: 
Křenová omáčka, Uzená krkovice, Houskový knedlík, Ovocný kompot
Středa 11.12.2019
Polévka: 
rajská s těstovinou
Hl. jídlo1: 
Smažené rybí fille, Bramborová kaše,obloha
Hl. jídlo 2: 
zeleninový salát s cizrnou a kuřecím masem,pečivo

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Aktuální zápis

Vloženo: 29.3.2016 | Zobrazeno: 8485x |

Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2020/2021 se koná ve čtvrtek 2.4. a v pátek 3.4.2020 od 14 do 18 hodin budově I. stupně, Staroklánovická 230.


Přípravný nultý ročník při Masarykově ZŠ


Nultý ročník bývá zřizován při základní škole pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určen pro děti s odloženou školní docházkou nebo děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a má jim pomoci k bezproblémovému vstupu do školy.

Cílem přípravné třídy je systematicky připravit dítě k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu a pomoci mu vyrovnat jeho vývoj. Výhodou je, že třída je umístěna na půdě školy a dítě se tak pozvolna seznamuje s prostorem a režimem školy, poznává další učitele, starší spolužáky, jídelnu, školní družinu. Další výhodou je menší počet žáků a možnost individuální práce.

 

 • Přípravný ročník je organizován jako polodenní vzdělávání, kdy dítě pracuje 4 vyuč. hodiny denně. Po jejich skončení může odcházet domů nebo navštěvovat školní družinu.
 • Práce v nultém ročníku se řídí Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 • Maximální počet dětí ve třídě je 15. Nezapočítává se do povinné školní docházky a děti nejsou klasifikovány.
 • O zařazení do této třídy rozhoduje ředitel příslušné školy na základě žádosti rodičů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná, rodiče hradí pouze příspěvek na materiál a pracovní sešity, obědy a školní družinu.
 


1. třída s montessori prvky

Ve školním roce 2019/20 plánuje naše škola otevřít jednu 1. třídu s montessori prvky. Abychom vám usnadnili rozhodování zda by tato třída byla pro vaše dítě vhodná, sestavili jsme přehled několika obecných montessori principů:

 

 • Výuka probíhá v připraveném a přehledném prostředí, které obsahuje materiál vhodný pro samostatnou práci, dítě se učí všemi smysly, svým vlastním tempem, od konkrétního k abstraktnímu.

 

 • Dítě si samostatně volí činnost, to však neznamená, že střídá práci bez ukončení nebo nedělá nic. Svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě, nebo že učitel vůbec nezasahuje do jeho vzdělávání. Nějakou činnost si dítě zvolit musí, učitel ji koordinuje a dává svobodu dítěti tam, kde je schopné převzít zodpovědnost. Ubírá svobody tam, kde dítě není vlastní zodpovědnosti z různých důvodů ještě schopné. Postupnými kroky učitel dítě k zodpovědnosti přivádí. Je tedy i na rodičích, aby se učili důvěřovat svému dítěti i pedagogovi, který je vede.

 

 • Dítě si vybírá materiál, s kterým bude pracovat, i místo v prostoru třídy, také se rozhoduje, jestli chce pracovat samo nebo ve skupině.

 

 • Děti se učí tichosti a koncentraci na práci, učí se kázni při neřízených činnostech.

 

 • Chyba je chápána jako běžný přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako zdroj nových poznatků.

 

 • Každé dítě potřebuje cítit sebeuspokojení ze své práce. Neustálé kladné či záporné hodnocení ze strany dospělého omezuje jeho svobodnou volbu činnosti a snižuje sebevědomí. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá, nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo pro známky. 

 

 

Způsob práce v naší třídě s montessori prvky:

 

 • žáci nebudou hodnoceni známkami, dvakrát za rok bude jejich práce slovně ohodnocena. V případě potřeby (přání rodičů, odchod do jiné školy) bude hodnocení žáka převedeno do stupnice známek.
 • učitel si vede záznamy o pokrocích dítěte, které jsou spolu s portfoliem rodičům k nahlédnutí
 • při práci nebudeme používat klasické učebnice a pracovní sešity, žáci tedy nepotřebují školní aktovku, stačí batůžek a vybavený penál
 • domácí příprava bude individuální pouze v případě potřeby
 • vyučování nebude rozděleno na vyučovací hodiny, bude probíhat v delších výukových blocích, výuka anglického jazyka bude prolínat výukou
 • část výuky bude probíhat formou ověřování teoretických znalostí v přírodě

 

Věřime, že vám výše uvedené body pomohly s vaším rozhodováním, pokud však máte další dotazy rádi je zodpovíme během zápisových dnů, které proběhnou v naší škole 4.4. a 5.4..

 

Rozhodnutí o přijetí do třídy s montessori prvky je na vedení školy.