Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Pátek 10.07.2020
Polévka: 
polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Pondělí 13.07.2020
Polévka: 
polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Úterý 14.07.2020
Polévka: 
polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Šablony


Vloženo: 4.2.2020 | Zobrazeno: 29x
Od 1.1.2020 – 31.12.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Rovný přístup na MZŠ Polesná II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001582, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči dětí či jejich zákonných zástupců, k podpoře společného vzdělávání žáků, rozvoji extrakurikulárních aktivit, posílení personální podpory - konkrétně dvojjazyčného školního asistenta a interkulturního pracovníka. Dále je projekt zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání a zahraničních stáží.

Vloženo: 22.5.2020 | Zobrazeno: 12x
Od 1.11.2019 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „MODERNIZACE MZŠ“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000943, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku cizích jazyků, v rámci projektu tak dojde k modernizaci jazykové učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí - komunikace v cizích jazycích a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. Celkové předpokládané náklady projektu činí 2.285.205,70,- Kč.

Vloženo: 11.11.2019 | Zobrazeno: 39x
Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Škola pro budoucnost II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014355, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjející ICT a na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 3 917 514 Kč.

Vloženo: 29.10.2018 | Zobrazeno: 182x
Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Škola pro budoucnost“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005333, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů, dále na omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem neformálního vzdělávání. Celková výše podpory činí 2.310.582 Kč.

Celkem: 4 články