Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

O školní družině


Školní družina při Masarykově základní škole, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 se skládá ze čtrnácti oddělení. Zájmové vzdělávání dětí v jednotlivých odděleních zajišťuje jedenáct vychovatelek s odborným vzděláním, které je stále rozšiřováno v nejrůznějších kurzech akreditovaných MŠMT. Jde především o osobnostně-sociální výchovu, prvky prožitkové pedagogiky, zdravotní výchovu a kurzy zájmových činností.


Hlavním dlouhodobým cílem školní družiny je vytvoření pohodlného, podnětného prostředí, které je přiměřené věkové kategorii dětí od šesti do desíti let.

Snahou školní družiny je výchova ke zdravému životnímu stylu, posilování komunikačních dovedností a zvyšování sociálních kompetencí. Děti jsou vedeny k hledání svého místa ve skupině a ve společnosti a k formování správných životních postojů.

Specifické cíle si školní družina stanovuje podle běžných typů činnosti v družině probíhajících. Odpočinkové a rekreační činnosti jsou náplní především ranní školní družiny a doby bezprostředně po vyučování, kdy plní funkci kompenzace dopoledního soustředění při vyučování. Náplní odpočinkových činností jsou nejrůznější aktivity počínaje spontánní kresbou a hrou dětí, poslech čtených pohádek, práce s dětskými časopisy, hry se stavebnicemi a volnými rozhovory s dětmi.
Díky přírodnímu umístění naší školy rekreační činnosti školní družiny mohou probíhat na čerstvém vzduchu. Nabízíme dětem pobyt na okolních dětských hřištích a vycházky do lesa.


Drobné zájmové činnosti děti mohou provozovat podle svých individuálních zájmů i během odpočinkové a rekreační činnosti.

Další oblastí náplně naší školní družiny je příprava na vyučování. Z organizačních důvodů nemůže školní družina nabídnout klasické vypracovávání domácích úkolů. Příprava na vyučování probíhá proto zábavnou formou procvičování poznatků při různých didaktických hrách a je začleňována do nejrůznějších činností během celého odpoledne.

Veškerá činnost je plánována v tématických celcích, které odpovídají věku a zájmu dítěte. Každý rok se uskutečňuje několik společných akcí všech oddělení školní družiny – mezi nejoblíbenější patří zájezdy do divadla, tématické a poznávací zájezdy, hry v lese, sportovní soutěže. Činnost jednotlivých oddělení plánují vychovatelky přímo na míru svého oddělení.


Školní družina plní svou funkci po celý školní rok, ve dnech vedlejších prázdnin a ve dnech ředitelského volna může v případě většího zájmu dětí nabídnout náhradní program.(Společné výlety, sportovní akce a zájmové dílny).

Řízenou práci vychovatelek bohužel narušují pozdní odchody dětí do zájmových kroužků a domů. Komplikací je i značná naplněnost jednotlivých oddělení, která se odráží především v organizaci školní družiny na začátku, ale i během školního roku.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Popis jednotlivých cookies a další informace naleznete v Zásadách použití cookies
Zásady používání cookies
Tyto zásady, týkající se souborů cookies, Vám poskytují informace o tom, jak naše škola Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná využívá soubory cookies na svých webových stránkách.

Soubory cookies jsou datové informace ukládané do koncových zařízení subjektů údajů nebo sloužící k získání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních subjektů údajů ve smyslu § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Mohou obsahovat jedinečné identifikátory či jiné informace, které jsou osobními údaji ve smyslu Obecného nařízení (GDPR).

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz a fungování těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není dle výše uvedeného ustanovení § 89 zákona o elektronických komunikacích, potřeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.
Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit Váš souhlas, tyto webové stránky nevyužívají. Technické cookies používané na těchto webových stránkách:

PHPSESSID; cookie slouží k přihlašování administrátorů webu; expirace cookie je relace.


Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.

Cookie použité na našich webových stránkách neslouží ke sběru informací, které by odhalily Vaši osobní identitu.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek ohledně používání souborů cookies nás můžete kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese: stastkova@zspolesna.czTyto Zásady používání cookies byly naposledy aktualizovány dne 20. 6. 2024.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.