Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Aktuální zápis 11.-12.4.2023 a rozhodnutí o přijetí

Vloženo: 29.3.2016 | Zobrazeno: 31306x
Veškeré informace viz níže ...

Rozhodnutí o přijetí viz níže ...

https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=2095&ref=blog

 

 

Organizační pokyny k zápisu 11. - 12. dubna 2023

 

Jak dítě přihlásit k zápisu – rezervace ONLINE?

Od 27. března 2023 do 2. dubna 2023 bude možnost vyplnit přihlášku v elektronické aplikaci Zápisy online a zarezervovat si termín pro návštěvu školy. Stačí kliknout zde ...

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zspolesna/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5314

 

Registrační číslo je přiděleno automaticky. Pod tímto registračním číslem bude vaše dítě evidováno do rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

- Prosíme o vyplnění všech údajů o dítěti a o zákonném zástupci.

- Zaměření v přihlášce: je nutné vyplnit obě políčka a přednost má vždy první.

- U odkladu je potřeba vyplnit také přihlášku a zaškrtnout odklad. V tomto případě se dostaví k zápisu pouze   zákonný zástupce, není nutné se dostavit do školy s dítětem.

- Zároveň si vyberete den a vám vyhovující čas pro návštěvu školy.

 

Které děti jdou k zápisu? (věk)

- Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

- Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

- Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

- Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

- Po vyplnění přihlášky obdržíte potvrzující email s přesnými údaji.

- Do školy přijďte s dítětem včas, aby nedocházelo ke skluzu.

- S sebou si přineste váš OP, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku do školní jídelny a školní družiny.

 

Jak zápis bude probíhat?

- Nejprve navštívíte administrativu, kde porovnáme vyplněné údaje s občanským průkazem zákonného zástupce a rodným listem dítěte. Poté přejdete do dané třídy, kde vás bude očekávat paní učitelka.

 

Co musím doložit k žádosti o odklad povinné školní docházky?

- dvě doporučující posouzení: je třeba doložit nejpozději do 30. dubna 2023

- doporučení PPP + doporučení pediatra (dětského lékaře)

 

Kolik dětí bude přijato?

Pro školní rok 2023/2024 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy. Podmínkou je splnění kritérií přijetí.

‐ třídy s klasickou výukou - 5 tříd s předpokládaným počtem 110 dětí

‐ třídy s Montessori prvky – předpokládaný počet 24 dětí

‐ přípravný ročník – max. 13 dětí

(přijetí dětí do přípravného ročníku je podmíněno vyhodnocením ŠPP Masarykovy základní školy)

 

Jaká jsou kritéria?

Přijetí k základnímu vzdělávání:

Děti s odkladem školní docházky ze školského obvodu Újezd nad Lesy.

Děti s místem trvalého pobytu v Újezdě nad Lesy.

Sourozenci žáků naší školy.

Ostatní

Přijetí do přípravného ročníku:

Děti s místem trvalého pobytu v Újezdě nad Lesy.

Sourozenci žáků naší školy.

Ostatní

Jak se dozvím o rozhodnutí?

 - Na webových stránkách školy a na hlavních vchodových dveřích školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí.

- Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

- Rodiče budou vyzváni k podpisu rozhodnutí.

 

Co v případě nejasností o odkladu školní docházky?

- V takovémto případě kontaktujte paní Srchovou: srchova@zspolesna.cz.

- V případě dotazů na nultý ročník kontaktujte paní Daušovou: dausova@zspolesna.cz

- V případě potřeby konzultace se školní psycholožkou paní Dolejšovou: dolejsova@zspolesna.cz

 

Výše uvedené informace ke stažení v pdf

Zápis pro školní rok 2023/2024 (Velikost: 100.06 kB)

Організація запису дітей до перших класів 11 – 12 квітня 2023р. (Velikost: 100.83 kB)

 

 
 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.