Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 22.2.2016 | Zobrazeno: 17162x

Co je školní poradenské pracoviště?

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům.  Školní psycholog a školní speciální pedagog se zaměřuje na problémy žáků ve školním prostředí. Velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám škol: předcházení záškoláctví, neprospěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování.

 

Všichni zapojení odborníci poskytují standardní poradenské služby pro školy, spolupracují se systémem školy, s výchovnými poradci i školními metodiky prevence. Nezbytná je pak také spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem, s třídními učiteli i s rodiči.

 

Program poradenských služeb platný od 1.9.2023 (Velikost: 4.01 MB)

 

Školní psycholog:

 • konzultace pro rodiče žáků a žákyň
 • individuální konzultace s žáky a žákyněmi
 • metodická podpora pro pedagogy
 • podpora pozitivního klimatu školy
 • práce s třídními kolektivy – posilování pozitivních hodnot, posilování vztahů ve třídě
 • diagnostika klimatu třídy a vztahů ve třídě


Seznam školních psychologů je uveden v článku Pracovníci ŠPP.

 

 

Školní speciální pedagog:

 • poskytuje koordinační a poradenské služby ve škole v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP)
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a provádí orientační speciálně pedagogické šetření
 • realizuje podpůrná opatření žáků se SVP 1.- 5. stupně formou plánu pedagogické podpory (PLPP) a předmětu speciálně pedagogické péče (PSPP)
 • připravuje, ovlivňuje a sleduje podmínky pro integraci dětí se SVP ve spolupráci s učiteli a dalšími odborníky, metodicky vede asistenty pedagogů
 • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se SVP
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v rozvíjení talentu dětí mimořádně nadaných
 • poskytuje metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci ve výuce žáků se SVP
 • koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a dalšími specializovanými pracovišti
 • zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály
 • poskytuje pedagogickou podporu žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
 • poskytuje konzultační a poradenskou pomoc zákonným zástupcům žáka

 

Seznam školních speciálních pedagogů je uveden v sekci:

Pracovníci ŠPP

 

 

Školní metodik prevence:

Věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.

 

Seznam školních metodiků prevence je uveden v sekci:

Pracovníci ŠPP

 

Výchovný  poradce:

Výchovný poradce zajišťuje kariérové poradenství. Poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání v regionu nebo celorepublikově. Vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Shromažďuje a zajišťuje dokumenty o žácích z ostatních školských poradenských zařízení.

 

Seznam výchovných poradců je uveden v sekci:

Pracovníci ŠPP

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.