Kotva
Elektronická žákovská

 
 
V příštích dnech vaříme
Úterý 22.10.2019
Polévka: 
Selská se zeleninou
Hl. jídlo1: 
Krůtí maso v pórku, Rýže,moučník
Hl. jídlo 2: 
Bramborák,moučník
Středa 23.10.2019
Polévka: 
Vývar s játrovou zavářkou a zeleninou
Hl. jídlo1: 
Květákové lívance, Brambory maštěné máslem,dresink,obloha
Hl. jídlo 2: 
Šopský salát, pečivo
Čtvrtek 24.10.2019
Polévka: 
Rybí polévka krémová
Hl. jídlo1: 
Těstoviny se špenátem a kuřecím masem,míchaný salát,jogurt
Hl. jídlo 2: 
Vepřové rizoto s pohankou,míchaný salát,jogurt

.

 
 
Objednávky obědů

 
 
Projekty školy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Otázky a odpovědi

Vloženo: 18.8.2017 | Zobrazeno: 2226x |

1. Jak přihlásit dítě do družiny a jak ho odhlásit.

Zařazení žáka do ŠD probíhá na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte  - Přihlášky k zájmovému vzdělávání. (Přihláška dostupná na webu školy nebo u vedoucí vychovatelky ŠD Mgr. Heleny Vonešové). Žádost se podává v termínu do 31. května běžného roku, pokud dítě nastoupí v průběhu roku, tak alespoň 2 týdny před nástupem do školní družiny. Vyrozumění o zařazení/nezařazení žáka do ŠD vydá škola do 30.6. daného roku nebo za týden po obdržení přihlášky. Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení zajistí vedoucí vychovatelka do 1. září. Odhlášení žáka ze ŠD-  je možné pouze písemnou formou. Odhlášku předává zákonný zástupce žáka příslušné vychovatelce oddělení. Odhlášení nabývá platnosti od 1.dne dalšího měsíce.
 

 2. Jak vyzvednout dítě z družiny

Vyzvedávání žáků ze školní družiny probíhá v době:

a) 12.00 - 13.30 hod (Staroklánovická) a 12:30 - 13:30 hod (Polesná) – resp. po skončení oběda, b) 15.00 –17.30 hod (Staroklánovická) a 15:00 - 15:40 hod (Polesná) – poté žáci přecházejí do Staroklánovické. Komunikace s vychovatelkou příslušného oddělení probíhá telefonicky, číslo telefonu uvedeno na zvonkovém tablu a ve sdělníčku dítěte. V době od 15:45 hod. dochází ke spojování školních družin, aktuální telefony funkčních družin jsou vedeny na zvonkovém tablu (většinou linka 21 a 15).

3. Jak uvolnit dítě ze školní družiny, aby mohlo jít samotné

Zákonný zástupce žáka sdělí v zápisovém lístku rozsah docházky žáka - přesné odchody v jednotlivých dnech a způsob odchodu ze ŠD /zda sám či v doprovodu/. Pokud se jedná o nepravidelné samostatné odchody, je třeba vyhotovit písemné sdělení pro vychovatelku. Sdělení musí obsahovat  5 údajů : 1-jméno dítěte,  2-datum, 3-přesný čas odchodu, 4-způsob odchodu ze ŠD – sám, 5-čitelný podpis zákonného zástupce dítěte. Na jiné vzkazy (telefonické, ústní) nelze  brát zřetel.
 

4. Jak postupovat při vyzvedávání starším sourozencem nebo jiným zástupcem?

Zákonný zástupce uvede jména všech osob včetně sourozenců, které dítě doprovází ze školní družiny, do zápisového lístku. Pokud se jedná o osobu, která není v zápisovém lístku uvedena, podá písemnou zprávu příslušné vychovatelce, kterou pošle po dítěti. Zpráva bude obsahovat, jméno dítěte, datum, čas odchodu, jméno doprovázející osoby, podpis.
 

5. Jak zaplatit školní družinu?

Vychovatelka příslušného oddělení uvede zástupci dítěte do sdělníčku bankovní účet školní družiny a variabilní symbol dítěte. Tento pokyn uvede přibližně 3. týden v září příslušného roku a v lednu roku následujícího.(Platba na pololetí – 1 200,- a 1 800,- KČ). Pokud se dítě přihlásí během školního roku, údaje obdrží do 2 týdnů po podání řádné přihlášky do družiny.