Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Otázky a odpovědi

Vloženo: 27.2.2018 | Zobrazeno: 2897x

Školní poradenské pracoviště

V čem může pomoct školní psycholog, jaká je jeho role? Jak se jako rodič mohu seznámit s tím, co řeší mé dítě a případně jaké má témata k řešení?

Školní psycholog poskytuje psychologické služby žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje. Žáci přicházejí s osobními problémy, které je trápí, jako jsou například problémové vztahy doma i ve škole či problémy s učením. Školní psycholog také vstupuje do tříd s preventivním programem, který je zaměřen vždy na jiné téma dle věku žáků. Rodičům nabízí konzultace v oblasti výchovy dětí a řešení rodinných problémů, které ovlivňují projevy a učení žáků. V případě potřeby poskytuje školní psycholog krizovou intervenci.

V čem může pomoct školní speciální pedagog?

Školní speciální pedagog pomáhá obecně žákům s výukovými obtížemi. Může provádět speciálně pedagogickou diagnostiku v oblasti čtení, psaní a matematických dovedností. Zabývá se intervencí u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci podpůrných opatření, která jsou doporučena PPP nebo SPC, ale pracuje i s žáky, kteří májí momentálně  nějaká drobná oslabení či výukové obtíže přechodného charakteru. Vstupuje do tříd, konzultuje s pedagogy i s rodiči.

Kdy a jak zajistit pro dítě služby asistenta?

Pokud máte pocit, že by vaše dítě potřebovalo pomoc asistenta pedagoga během výuky, je třeba situaci nejprve konzultovat s třídním učitelem žáka a následně se objednat na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. To je kompetentní k tomu, aby škole doporučilo zajistit toto podpůrné opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Práci asistentů pedagoga má ve škole na starosti speciální pedagog Mgr. Jana Eibichová a ta vám také ráda zodpoví další dotazy.

Jak postupovat, pokud si dítě doma stěžuje na nezvyklé formy chování jiných dětí (ubližování, krádež, šikana)?

V klidu a pozorně vyslechnout dítě. – Zaměřit se na to, jak dítě situaci vnímá a prožívá. – Zeptat se, zda jej napadají nějaké možnosti pomoci/řešení a zda již něco zkoušelo (např. vymezit se proti nevhodnému chování samo či s podporou kamaráda?, obrátit se na třídního učitele či jiného dospělého ve škole, ke kterému má důvěru?, zavolat na Linku bezpečí? …). – Podpořit dítě v oznámení nevhodného chování třídnímu učiteli či školnímu psychologovi (příp. nabídnout, že rodič půjde do školy s dítětem). – Zeptat se třídního učitele na jeho náhled na dané chování, domluvit možné pedagogické intervence. – V případě zájmu o odbornou konzultaci, domluvit si osobní schůzku s pracovníkem školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní psychologové, speciální pedagožka). – V případě zájmu o zachování anonymity, informovat školu o nevhodném chování s pomocí systému „Nenech to být“. – Průběžně se informovat u kontaktovaného zástupce školy o probíhajících formách pomoci/řešení ze strany školy. – Průběžně zjišťovat, jak dítě vnímá aktuální situaci po oznámení nevhodného chování (zda se něco změnilo?).

 

Jak postupovat pokud mám podezření nebo se potvrdí, že moje dítě ve škole šikanuje?

Pokud tušíte nevhodné formy chování u Vašeho dítěte, mluvte s ním. – Ptejte se na to, jak se ve škole cítí, jaké situace ho v poslední době ve škole potěšily/naštvaly, s kým se nejvíc kamarádí/s kým má ve škole nějaké spory ... ptejte se Vašeho dítěte, zda by potřebovalo s něčím, co se děje ve škole, pomoci. – Pokud Vaše podezření na šikanující chování přetrvává, neváhejte se obrátit na třídního učitele. Ptejte se na jeho názor, na jeho postřehy z každodenního dění ve třídě. Ptejte se na jeho pedagogické intervence. – Neváhejte si domluvit konzultaci s pracovníkem školního poradenského pracoviště (školní psychologové, výchovný poradce). – Můžete se s ním poradit, jak dítě konfrontovat s Vaším zjištěním, jaká zavést v domácím i školním prostředí pravidla vedoucí k zastavení nevhodného chování. – Domluvte se se školním psychologem na individuální práci s Vaším dítětem a školní třídou. – Buďte v průběžném kontaktu s třídním učitelem, sledujte změny. – I v této nelehké situaci neztrácejte kontakt s Vaším dítětem a víru, že situaci společnými silami zvládnete.

Jak zařídit individuální studijní plán?

To zda se žák bude vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu závisí na doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a žádosti rodičů. IVP zpracovává třídní učitel ve spolupráci s dalšími vyučujícími, případně se školním speciálním pedagogem nebo psychologem a asistentem pedagoga. Rodiče jsou vždy s jeho obsahem seznámeni a je každé pololetí vyhodnocován.

Co mám dělat v případě, že potřebuji se školními psychology či speciálním pedagogem řešit něco neodkladného?

Na webových stránkách školy v sekci Poradenství - pracovníci ŠPP najdete informace, ve které dny jsme ve škole a měli byste nás tu zastihnout, ať již osobně či telefonicky (Zuzka Dolejšová út, st, pá; Johana Rosendorfová po, út, st; Míša Kasalická st, čt, pá). Zároveň je třeba říci, že ne vždy nás můžete zastihnout, protože například o přestávkách často chodíme za učiteli něco domluvit. Je proto lepší se domluvit předem – všichni 3 psychologové na škole máme na webu mailové adresy. Napište nám prosím dle příslušnosti k jednotlivým třídám (Zuzka Dolejšová 1.-3.třída, Johana Rosendorfová 4.-6. třída, Míša Kasalická  7.-9.třída). Pokud psycholog je daný den ve škole, do druhého dne vám odpoví. Zároveň prosím připojte popis problému, který řešíte a telefonní či jiný kontakt na vás.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.