Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Busta Stanislava Krause

Vloženo: 22.3.2018 | Zobrazeno: 5372x
Ve vstupním vestibulu I. stupně Masarykovy ZŠ se nachází busta Stanislava Krause (8.10.1912 - 30.10.1996), dlouholetého učitele újezdské školy, čestného občana Újezda nad Lesy, generála in memoriam. Busta od akademického sochaře Zdeňka Hoška (je autorem pomníku obětem 1. a 2. světové války na újezdském hřbitově) byla slavnostně odhalena 14.10. 2006 za přítomnosti rodiny Krausovy a spolubojovníků, válečných veteránů, k 10. výročí úmrtí. Aby se nově příchozí učitelé a přistěhovaní obyvatelé mohli seznámit s životem pana učitele Krause, byly do vestibulu nainstalovány nové informační tabule. 30.9.2021 navázala škola spolupráci s 252. protiletadlovým raketovým oddílem generála Stanislava Krause ze Strakonic, který se hrdě hlásí k odkazu československých vojáků, kteří za druhé světové války sloužili pod velením plukovníka Karla Klapálka u Československého lehkého protiletadlového pluku 200 – Východního.


STANISLAV KRAUS / GENERÁL IN MEMORIAM 1912 - 1996. / JEHO ŽIVOT JE SPJAT S OSUDEM / NAŠÍ REPUBLIKY. PO OKUPACI ČESKOSLOVENSKA / NACISTICKÝM NĚMECKEM / BOJOVAL V LETECH 1939 - 45 / V ŘADÁCH ČSL. ZAHRANIČNÍ / ARMÁDY NA ZÁPADĚ. // BYL VYJÍMEČNOU OSOBNOSTÍ / 1946 - 1974 ODBORNÝ UČITEL / ZDEJŠÍ ŠKOLY, SVÉ SCHOPNOSTI I ČAS / VĚNOVAL ŽÁKŮM A VEŘEJNÉ / TĚLOVÝCHOVĚ I KULTURNÍ / ČINNOSTI V OBCI./ STAL SE VZOREM PRO NĚKOLIK / GENERACÍ SVÝCH ŽÁKŮ / VDĚČNÍ ŽÁCI A OBČANÉ  ÚJEZDA / NAD LESY. Dlouholetý újezdský učitel pan Stanislav Kraus se narodil 8. řijna 1912 v Ohavči. Po měšťance studoval na státním učitelském ústavu v Jičíně, kde v roce 1929 maturoval. Před válkou učil na základní škole v Rožďalovicích. V srpnu 1939 přešel tajně přes hranice do Polska, kde se prezentoval u čs. vojenské skupiny v Krakově. Přes Moskvu se v červnu 1940 dostal do Oděsy, odkud odplul do tureckého Istanbulu. Jeho válečné tažení za svobodu našeho státu vedlo přes Palestinu, Tobruk, Velkou Británii, Dunkergue, Belgii, Lucembursko a Německo, odkud 1. května 1945 v Chebu vstoupil s 3. americkou armádou generála Pattona do vlasti jako její osvoboditel. Během své vojenské kariéry získal čtrnáct vysokých vojenských vyznamenání. Po demobilizaci v roce 1945 se jako učitel vrátil zpátky do Rožďalovic, později učil v Dětěnicích a od roku 1946 v Újezdě nad Lesy. Zemřel 30. října 1996.

 

Po sametové revoluci začaly v lednu 1990 vycházet v Újezdském zpravodaji jeho “Vzpomínky na válku”, které v roce 1996 vyšly v rozšířeném vydání knižně pod názvem “Za svobodou třemi světadíly”.

 

Za zásluhy v boji proti fašismu při osvobození naší vlasti a za své celoživotní postoje byl Stanislav Kraus 8. července 1995 jmenován čestným občanem města Jičína, 15. února 1996 čestným občanem Újezda nad Lesy a ve stejném roce i čestným občanem rodné obce Ohavče. Na návrh české vlády jmenoval dne 8. května 2000 prezident republiky Václav Havel plukovníka Stanislava Krause do hodnosti brigádního generála in memoriam.
01.01.1937 podporučík pěchoty v záloze

01.11.1940 jmenován velitelem KOPL (2.čety protiletadlové)
čs. pěšího praporu 11-Východní

07.03.1941 poručík pěchoty v záloze

12.01.1942 jmenován osvětovým důstojníkem praporu

24.04.1942 reorganizace na čs. lehký protiletadlový pluk 200-Východní

24.04.1942 přidělen k 500.praporu, k 2.rotě jako zástupce velitele roty

01.07.1943 jmenován velitelem 2.roty

03.09.1943 přidělen k protiletadlové baterii jako velitel 2.čety

01.10.1943 jmenován zástupcem velitele protiletadlové baterie

07.03.1944 povýšen na nadporučíka pěchoty v záloze,
udělena čs.pamětní medaile SV-VB

06.07.1944 vyznamenán čs.medailí Za zásluhy I.stupně

11.08.1944 uděleno pochvalné uznání V.stupně velitele brigády

01.09.1944 vyznamenám britským Mention Iu Despatches

30.09.1944 určen velitelem čety

20.04.1945 povýšen na kapitána pěchoty v záloze

23.04.1945 druhý zástupce velitele kombinovaného oddílu u 3.americké armády

25.06.1945 přidělen k MNO, hlavní štáb velitelství dělostřelectva v Praze

15.08.1945 demobilizoval z činné vojenské služby

19.01.1946 vyznamenán čs. válečným křížem 1939 a čs.medailí Za chrabrost

26.01.1946 udělena 2.čs.medaile Za chrabrost, vyznamenám 2.čs.válečným křížem 1939,
povýšen na škpt. pěchoty v záloze povýšen na plukovníka pěchoty v.v.

08.05.2000 povýšen na brigádního generála in memoriam

Vyznamenání:  2x čs.válečný kříž 1939

                         2x čs.medaile Za chrabrost

                         čs. medaile Za zásluhy I.st.

                         čs.pamětní medaile-SV,VB

                         Polský pamětní kříž Tobruk v sil zbrojnych na Zachodzie

                         Polská pamětní medaile Za válku obrannou v září 1939

                         Oak Leaf (Mention Iu Despatches)

Anglická vyznamenání, která nebyla díku únoru 1948 předána: The 1939-45 Star,
The Africa Star, The France a Germany Star, Defeuce Medal, War Medal

 

Spolupráce Masarykovy ZŠ s 252. protiletadlovým raketovým oddílem generála Stanislava Krause, první setkání 25.-26.10.2021

Ve čtvrtek 30.9. navštívili naši školu vojáci z 252. protiletadlového raketového oddílu ze Strakonic, praporčík Dušan Seidl a podplukovník Petr Řezníček. Proč si 252. protiletadlový raketový oddíl ze Strakonic vybral právě naši školu?

 

Tomuto protiletadlovému raketovému oddílu byl totiž prezidentem republiky propůjčen 28.10.2020 bojový prapor a čestný název „ 252. protiletadlový raketový oddíl generála Stanislava Krause“. Slavnostní nástup na pražském Vítkově byl kvůli koronaviru přesunut na 30.6.2021 a zúčastnili se ho potomci generála Krause – dcera Hana Synková a vnuk Stanislav Synek. Pan Stanislav Kraus se po konci 2. světové války vrátil ke svému učitelskému povolání a od roku 1946 učil téměř 30 let na újezdské škole. Životními postoji ovlivnil generace svých žáků, proto mu k 10. výročí úmrtí byla v říjnu 2006 odhalena ve vestibulu školy ve Staroklánovické pamětní busta (https://www.zspolesna.cz/index.php?type=Post&id=842&ids=612#)

 

Jak nám sdělili na schůzce praporčík Seidl a podplukovník Řezníček, jména válečných veteránů jsou pro udělování čestných jmen navržena Vojenským historickým ústavem. Panu řediteli Skalovi byl za přítomnosti újezdské paní učitelky Jany Synkové, vnučky generála Krause, předán prezidentský dekret o propůjčení čestného názvu, navázána spolupráce a dohodnuta první společná akce na konec října, která by se každý rok ve stejnou dobu měla opakovat. Pro pana učitele Krause je měsíc říjen symbolický – 8.10.1912 se narodil, 30.10.1996 zemřel, 14.10.2006 mu byla odhalena v Újezdě pamětní busta.

 

 

252. protiletadlový raketový oddíl je součástí 25. protiletadlového pluku. Co bylo důvodem pojmenování oddílu právě po panu učiteli Krausovi?

 

„Propůjčení bojového praporu i čestných názvů je pro nás velkou ctí. Jako příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku se hlásíme k odkazu československých vojáků, kteří za druhé světové války sloužili pod velením plukovníka Karla Klapálka u Československého lehkého protiletadlového pluku 200 – Východního a proslavili se při dnes již legendárním obléhání Tobruku v severní Africe. Proto také náš pluk nese čestný název Tobrucký, který mu v roce 2011 udělil tehdejší prezident Václav Klaus,“ uvedl velitel strakonického útvaru plukovník Luděk Teger.

 

Z řad druhoválečných veteránů – důstojníků Československého lehkého protiletadlového pluku 200 byly vybrány tři zajímavé osobnosti, po kterých byl pojmenován prapor podpory a oba oddíly. 251. protiletadlový raketový oddíl tak nese čestný název „generála Jaroslava Selnera“, 252. protiletadlový raketový oddíl „generála Stanislava Krause“ a praporu podpory byl propůjčen čestný název „plukovníka Karla Mathese“.

(zdroj: https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/prezident-republiky-propujcil-strakonickym-vojakum-bojovy-prapor-a-cestne-nazvy.html).

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.
Nastavení cookies
Cookies
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek.

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozu těchto stránek. S technickými (funkčními) cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytovat. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Technické cookies používané na webových stránkách: Cookies PHPSESSID slouží k přihlašování administrátorů webu a neobsahují naprosto žádnou formu osobních údajů.

Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.