Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

 

 


 

 

Mapa webu

Busta Stanislava Krause

Vloženo: 22.3.2018 | Zobrazeno: 2893x
Ve vstupním vestibulu I. stupně Masarykovy ZŠ se nachází busta Stanislava Krause (8.10.1912 - 30.10.1996), dlouholetého učitele újezdské školy, čestného občana Újezda nad Lesy, generála in memoriam. Busta od akademického sochaře Zdeňka Hoška (je autorem pomníku obětem 1. a 2. světové války na újezdském hřbitově) byla slavnostně odhalena 14.10. 2006 za přítomnosti rodiny Krausovy a spolubojovníků, válečných veteránů, k 10. výročí úmrtí. Aby se nově příchozí učitelé a přistěhovaní obyvatelé mohli seznámit s životem pana učitele Krause, byly do vestibulu nainstalovány nové informační tabule.


STANISLAV KRAUS / GENERÁL IN MEMORIAM 1912 - 1996. / JEHO ŽIVOT JE SPJAT S OSUDEM / NAŠÍ REPUBLIKY. PO OKUPACI ČESKOSLOVENSKA / NACISTICKÝM NĚMECKEM / BOJOVAL V LETECH 1939 - 45 / V ŘADÁCH ČSL. ZAHRANIČNÍ / ARMÁDY NA ZÁPADĚ. // BYL VYJÍMEČNOU OSOBNOSTÍ / 1946 - 1974 ODBORNÝ UČITEL / ZDEJŠÍ ŠKOLY, SVÉ SCHOPNOSTI I ČAS / VĚNOVAL ŽÁKŮM A VEŘEJNÉ / TĚLOVÝCHOVĚ I KULTURNÍ / ČINNOSTI V OBCI./ STAL SE VZOREM PRO NĚKOLIK / GENERACÍ SVÝCH ŽÁKŮ / VDĚČNÍ ŽÁCI A OBČANÉ  ÚJEZDA / NAD LESY. Dlouholetý újezdský učitel pan Stanislav Kraus se narodil 8. řijna 1912 v Ohavči. Po měšťance studoval na státním učitelském ústavu v Jičíně, kde v roce 1929 maturoval. Před válkou učil na základní škole v Rožďalovicích. V srpnu 1939 přešel tajně přes hranice do Polska, kde se prezentoval u čs. vojenské skupiny v Krakově. Přes Moskvu se v červnu 1940 dostal do Oděsy, odkud odplul do tureckého Istanbulu. Jeho válečné tažení za svobodu našeho státu vedlo přes Palestinu, Tobruk, Velkou Británii, Dunkergue, Belgii, Lucembursko a Německo, odkud 1. května 1945 v Chebu vstoupil s 3. americkou armádou generála Pattona do vlasti jako její osvoboditel. Během své vojenské kariéry získal čtrnáct vysokých vojenských vyznamenání. Po demobilizaci v roce 1945 se jako učitel vrátil zpátky do Rožďalovic, později učil v Dětěnicích a od roku 1946 v Újezdě nad Lesy. Zemřel 30. října 1996.

 

Po sametové revoluci začaly v lednu 1990 vycházet v Újezdském zpravodaji jeho “Vzpomínky na válku”, které v roce 1996 vyšly v rozšířeném vydání knižně pod názvem “Za svobodou třemi světadíly”.

 

Za zásluhy v boji proti fašismu při osvobození naší vlasti a za své celoživotní postoje byl Stanislav Kraus 8. července 1995 jmenován čestným občanem města Jičína, 12. května 1996 čestným občanem Újezda nad Lesy a ve stejném roce i čestným občanem rodné obce Ohavče. Na návrh české vlády jmenoval dne 8. května 2000 prezident republiky Václav Havel plukovníka Stanislava Krause do hodnosti brigádního generála in memoriam.


01.01.1937 podporučík pěchoty v záloze

01.11.1940 jmenován velitelem KOPL (2.čety protiletadlové)
čs. pěšího praporu 11-Východní

07.03.1941 poručík pěchoty v záloze

12.01.1942 jmenován osvětovým důstojníkem praporu

24.04.1942 reorganizace na čs. lehký protiletadlový pluk 200-Východní

24.04.1942 přidělen k 500.praporu, k 2.rotě jako zástupce velitele roty

01.07.1943 jmenován velitelem 2.roty

03.09.1943 přidělen k protiletadlové baterii jako velitel 2.čety

01.10.1943 jmenován zástupcem velitele protiletadlové baterie

07.03.1944 povýšen na nadporučíka pěchoty v záloze,
udělena čs.pamětní medaile SV-VB

06.07.1944 vyznamenán čs.medailí Za zásluhy I.stupně

11.08.1944 uděleno pochvalné uznání V.stupně velitele brigády

01.09.1944 vyznamenám britským Mention Iu Despatches

30.09.1944 určen velitelem čety

20.04.1945 povýšen na kapitána pěchoty v záloze

23.04.1945 druhý zástupce velitele kombinovaného oddílu u 3.americké armády

25.06.1945 přidělen k MNO, hlavní štáb velitelství dělostřelectva v Praze

15.08.1945 demobilizoval z činné vojenské služby

19.01.1946 vyznamenán čs. válečným křížem 1939 a čs.medailí Za chrabrost

26.01.1946 udělena 2.čs.medaile Za chrabrost, vyznamenám 2.čs.válečným křížem 1939,
povýšen na škpt. pěchoty v záloze povýšen na plukovníka pěchoty v.v.

08.05.2000 povýšen na brigádního generála in memoriam

Vyznamenání:  2x čs.válečný kříž 1939

                         2x čs.medaile Za chrabrost

                         čs. medaile Za zásluhy I.st.

                         čs.pamětní medaile-SV,VB

                         Polský pamětní kříž Tobruk v sil zbrojnych na Zachodzie

                         Polská pamětní medaile Za válku obrannou v září 1939

                         Oak Leaf (Mention Iu Despatches)

Anglická vyznamenání, která nebyla díku únoru 1948 předána: The 1939-45 Star,
The Africa Star, The France a Germany Star, Defeuce Medal, War Medal