Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Vloženo: 21.2.2021

Vážení rodiče,

 

vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, ve kterém tráví značnou část dne, dospělí i vrstevníci, se kterými tráví den, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě vstup do školy zvládlo, mělo by být zralé fyzicky, psychicky, pracovně, sociálně i emočně. Zrání dítěte je nerovnoměrné, každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Materiál (Materiál pro PV, č. j.MSMT-9482/2012-22) nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. My Vám níže nabízíme přehled toho nejdůležitějšího.

 

 1. 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
 • Zvládnu poskočit a chvilku poskakovat na jedné nebo druhé noze a chytit a hodit míč.
 • Umím se obléknout, převléknout, obouvat i zouvat. Poradím si s knoflíky, zipy, i tkaničkami.
 • Při jídle používám příbor, uklidím po sobě a umyji si ruce.
 • Zvládnu se vysmrkat a obsloužit se na WC.
 • Umím uklidit knížky, pastelky i hračky tam, kam patří.

 

 1. 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
 • Zvládnu být bez rodičů.
 • Zvládnu si hrát s ostatními podle dohodnutých pravidel.

 

 1. 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 • Dovedu poslouchat příběh a povídat si o něm s rodiči.
 • Zvládnu popsat to, co vidím kolem se.

 

 1. 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
 • Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvami.
 • Umím stříhat nůžkami, navlékat korálky, lepit.
 • Umím napodobit základní tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník).

 

 1. 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 • Poznám barvy a dokáži je i sám pojmenovat. Poznám jednoduché tvary.
 • Zvládnu najít rozdíly mezi obrázky. Poznám, když na obrázku něco chybí.
 • Zvládnu vytleskat slabiky ve slově.
 • Poznám rozdíl mezi měkkou a tvrdou a krátkou a dlouhou hláskou. 

 

 1. 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
 • Zvládnu po jedné napočítat do 5 (10). Zvládnu ukázat na prstech nebo na předmětech počet.
 • Poznám větší a menší počet (v rozsahu do pěti prvků).
 • Poznám základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.).
 • Zvládnu roztřídit předměty podle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti).
 • Rozumím pojmům jako je: nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes, dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký.

 

 1. 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
 • Dokáži se soustředit na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.).
 • Zvládnu si zapamatovat, co jsem viděl, slyšel, zažil a mluvit o tom.
 • Pamatuji si říkadla, básničky, písničky.
 • Zvládnu splnit zadaný úkol a dokončit jej.

 

 1. 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
 • Umím pozdravit, požádat, poděkovat.
 • Zvládnu spolupracovat ve skupině.
 • Dokáži počkat, než na mě přijde řada, podělit se o hračky.

 

 1. 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
 • Zvládnu poslouchat hudební nebo divadelní představení, sportovní nebo slavnostní akce a o svých zážitcích mluvit.
 • Znám pohádky, příběhy, písničky a umím vytleskat rytmus.
 • Tvořím z modelíny, kreslím, maluji, stříhám, lepím, stavím, vyrábím, hraji si např. na školu, rodinu, na cestování, na lékaře atd.

 

 1. 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
 • Znám své jméno a příjmení, adresu a vím, jak se jmenují rodiče.
 • Znám své blízké okolí – hřiště, obchody atd.
 • Zvládnu vyřídit drobný vzkaz, říci si o to, co potřebuji, se zeptat na to, čemu nerozumím.
 • Vím, jak se mám chovat např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici atd. a snažím se to dodržovat.
 • Zvládnu pojmenovat části těla i některé orgány, rozlišuji pohlaví, rozlišuji různá povolání, pomůcky, nástroje, znám jména několika rostlin, stromů, zvířat, znám dopravní prostředky atd.
 • Znám proměny ročních období, vím něco o naší zemi.

 

Desatero dětí pro rodíče předškoláka dle MŠMT (Velikost: 205.56 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Popis jednotlivých cookies a další informace naleznete v Zásadách použití cookies
Zásady používání cookies
Tyto zásady, týkající se souborů cookies, Vám poskytují informace o tom, jak naše škola Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná využívá soubory cookies na svých webových stránkách.

Soubory cookies jsou datové informace ukládané do koncových zařízení subjektů údajů nebo sloužící k získání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních subjektů údajů ve smyslu § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Mohou obsahovat jedinečné identifikátory či jiné informace, které jsou osobními údaji ve smyslu Obecného nařízení (GDPR).

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz a fungování těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není dle výše uvedeného ustanovení § 89 zákona o elektronických komunikacích, potřeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.
Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit Váš souhlas, tyto webové stránky nevyužívají. Technické cookies používané na těchto webových stránkách:

PHPSESSID; cookie slouží k přihlašování administrátorů webu; expirace cookie je relace.


Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.

Cookie použité na našich webových stránkách neslouží ke sběru informací, které by odhalily Vaši osobní identitu.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek ohledně používání souborů cookies nás můžete kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese: stastkova@zspolesna.czTyto Zásady používání cookies byly naposledy aktualizovány dne 20. 6. 2024.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.