Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Mise a vize školy


Mise naší školy

Vnější podmínky

 • jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
 • areál velké školy nabízí celou paletu možností
 • díky naší velikosti nabízíme více cest a množství aktivit
 • umíme využít projektové nabídky a dotační programy
 • naše škola je v těsné blízkosti lesa, čehož hojně využíváme

Vnitřní podmínky

 • jsme škola, která nebere učivo jako konečný cíl, ale jako prostředek k dosažení cílů vyšších
 • učíme žáky komunikovat, spolupracovat, prezentovat, klást otázky, hodnotit sebe i ostatní a rozvíjíme v nich kritické a logické myšlení
 • máme příjemně nízký počet žáků ve třídách
 • vedeme žáky k odpovědnosti za proces vlastního učení
 • náš učitelský sbor je kvalifikovaný a ochotný se i nadále rozvíjet
 • jsme Ekoškolou, která vede žáky ke zdravému životnímu stylu a k respektu k životnímu prostředí
 • máme dobré sportovní vybavení a naši žáci dosahují skvělých sportovních výsledků
 • nabízíme bohatou nabídku mimoškolních aktivit

 

Komunita

 • pravidelně se zapojujeme do charitativních projektů
 • dbáme na vzájemné, rovnocenné a spolupracující vztahy s veřejností
 • jsme pevně ukotveni do naší obce a jsme podporováni naším zřizovatelem
 • budujeme důvěru všemi směry

 

 

 

Vize naší školy

Vnější podmínky

 • vize školy odpovídá pilířům Strategie 2030+
 • prohloubíme spolupráci s PedF UK (praxe, získávání nových kolegů)
 • zaměříme se na rozmanitou nabídku vzdělávacích cest rozvíjejících potenciál každého žáka
 • budeme využívat pro svůj rozvoj další projektové nabídky a dotační programy

 

Vnitřní podmínky

 • školní vzdělávací program bude aktuálně upravován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 • budeme podporovat rozvoj zdravého klimatu školy
 • našim hlavním pedagogickým cílem i nadále bude rozvoj žáků jako všestranných osobností
 • své působení na žáky zaměříme především na rozvoj komunikace a odpovědnosti za proces vlastního učení, zdraví i životní prostředí
 • budeme usilovat o spolupracující, genderově a věkově vyvážený pedagogický sbor
 • naším cílem je mít prostory, které jsou moderně a funkčně vybavené
 • budeme rozšiřovat nabídku mimoškolních aktivit

 

Komunita

 • škola se stane centrem vzdělanosti a kultury naší obce
 • budeme prohlubovat vztahy s veřejností založené na otevřenosti a důvěře
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.
Nastavení cookies
Cookies
Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při navštěvování webových stránek.

Tyto webové stránky www.zspolesna.cz využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozu těchto stránek. S technickými (funkčními) cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytovat. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Technické cookies používané na webových stránkách: Cookies PHPSESSID slouží k přihlašování administrátorů webu a neobsahují naprosto žádnou formu osobních údajů.

Technické cookies používané externími aplikacemi se na webových stránkách nenachází.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.