Kotva
KiVa
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy

 

NEPOSEDA

 

 

 

 

Mapa webu

Kolárna

Vloženo: 10.10.2019 | Zobrazeno: 3424x
Provozní řád školního úložiště kol a koloběžek - Staroklánovická 230 - "kolárna" (č. j. 227-2014/miku ze dne 10. 4. 2014)

Čl. 1 Základní ustanovení

Provozní řád se vztahuje na školní úložiště kol a velkých koloběžek (dále jen "kolárna") provozované Masarykovou ZŠ, P9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 a je závazný pro jeho provozovatele a uživatele. Provozovatel je uvedený výše; uživatelem se stává pracovník / pracovnice školy, žák / žákyně školy či jeho zákonný zástupce, případně jím jmenovaná osoba po zaregistrování se u provozovatele. Do kolárny není volný přístup neregistrovaných osob, s výjimkou žáků ŠD a jejich vychovatelek při organizovaném průchodu tímto prostorem.

Čl. 2 Funkce kolárny

Kolárna je místo určené k bezpečnému odložení kola nebo koloběžky (kolového typu) do držáku na kola, na dočasnou dobu, v prostoru, který je vymezen oplocením a je zajištěn zamykatelnou brankou směrem do volně přístupného prostoru. Kola či koloběžky se odkládají pouze do zde umístěných stojanů na kola, nikoliv volně do prostoru nebo opřením o zeď budovy, či plotu. Kolo nebo koloběžku si zajišťuje proti odcizení sám uživatel uzamčeným spojením kola nebo koloběžky se stojanem. 

Čl. 3  Provozní doba kolárny

1) Provozní doba kolárny je sezónní, jen v době školního vyučováni -  od 07:15 hod do 17:30 hod – v návaznosti na počasí. V pozdním podzimním, zimním a časném jarním období je kolárna mimo provoz. 

2) Mimo vymezenou dobu není kolárna v provozu – zanechané věci nepodléhají ochraně provozovatele.

3) Zajištění prostoru – prostor kolárny je oplocen a zajištěn zamykacími brankami, je monitorován a kontrolován zaměstnanci školy.

Čl. 4  Povinnosti uživatelů

1) Vyplnit formulář a registrovat se u provozovatele, u nezletilých s potvrzením svého zákonného zástupce – formuláře vydává a přijímá pan školník.

2) Seznámit se s provozním řádem kolárny a ten dodržovat.

3) Převzít klíč od vstupní branky do vlastního opatrování – po uhrazení vratné zálohy 100,- u pana školníka

4) Při každém odložení kola či koloběžky do stojanu v prostoru kolárny kolo/koloběžku řádně spojit a uzamknout se stojanem.

5) Odkládat kola/koloběžky do stojanů tak, aby nedocházelo k jejich poškození, pádu apod.

6) Respektovat právo na časové pořadí v umístění kola/koloběžky do stojanu – přednost má ten, kdo je v prostoru kolárny dříve.

7) Respektovat obsazenost stojanů v kolárně a další kolo/koloběžku již neumisťovat; situaci oznámit panu školníkovi (při jeho nepřítomnosti pedagogickému pracovníkovi školy) a v součinnosti s ním uložit provizorně kolo/koloběžku na jiné určené místo.

8) Před uložením kola/koloběžky provést jeho vizuální kontrolu – případné závady oznámit panu školníkovi; odejmout vyjmutelné vybavení (tachometr, svítilna apod.); nenechávat na kole/koloběžce příruční zavazadla s osobními věcmi.

9) Chovat se v prostoru kolárny v souladu se společenskými pravidly a být šetrný k ostatním uloženým kolům či koloběžkám; neohrožovat manipulací s kolem/koloběžkou bezpečnost svoji ani druhých.

10) Na vyžádání prokázat se v prostoru kolárny pracovníkovi školy.

11) Pokaždé při příchodu a odchodu řádně uzamykat odložené kolo/koloběžku a vstupní branku přiděleným klíčem.

12) Nahlásit neprodleně panu školníkovi (při jeho nepřítomnosti pedagogickému pracovníkovi školy) případné zjištěné nesrovnalosti – poškození – zcizení svého kola/koloběžky, poškození zámku branky, ztrátu klíče, či jiný technický problém zajištění kolárny.

13) Při ztrátě klíče od branky dojednat s panem školníkem vydání náhradního klíče (úhrada = cena klíče).

14) Respektovat provozní dobu kolárny – mimo uvedené časy prostory kolárny nepoužívat.

15) Respektovat pravidla provozu na pozemních komunikacích – na chodnících, při příchodu a odchodu.

16) Informovat se o aktuálních opatřeních k provozu kolárny na webu ZŠ – sekce "Na kole do školy".

Čl. 5) Povinnosti provozovatele

1) Vykonávat správu kolárny v souladu s její funkcí, zajišťovat její bezproblémový provoz.

2) Dbát na dodržování provozního řádu kolárny uživateli.

3) Informovat včas uživatele o všech důležitých opatřeních z hlediska provozu kolárny.

4) Řešit včas případné problémy uživatelů spojené s provozem kolárny (v případě hlášené ztráty či poškození uloženého kola/koloběžky v součinnosti s uživatelem příp. zákonným zástupcem žáka).

Čl. 6) Závěrečná ustanovení

1) Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a pro pracovníky provozovatele kolárny.

2) Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto provozního řádu a nerespektování pokynů pracovníků provozovatele.

3) V případě nerespektování provozního řádu nebo pokynů pracovníků provozovatele má provozovatel právo uživatele z kolárny vykázat, případně mu odebrat klíč a zakázat další využívání kolárny.

4) Provozní řád je zveřejněn vyvěšením u vstupu do kolárny v prostoru školy a na webu školy - http://www.zspolesna.cz v sekci Dokumenty.

5) Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

 

Provozní řád školního uložiště kol a koloběžek (Velikost: 82.44 kB)

               

       

 

                                                                                                                                            

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.